Při použití jiných nastavení než K (Výběr barevné teploty) lze vyvážení bílé barvy „jemně vyvážit“ pro kompenzaci změn zabarvení světelného zdroje nebo pro vytvoření cíleného barevného nádechu snímků.

Menu vyvážení bílé barvy

Chcete-li provést jemné vyvážení bílé barvy v menu fotografování, vyberte položku Vyvážení bílé barvy a postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Zobrazte možnosti jemného vyvážení.

  Vyberte možnost v menu vyvážení bílé barvy a stiskněte tlačítko 2 (pokud je zobrazené vnořené menu, vyberte požadovanou možnost a opětovným stisknutím tlačítka 2 zobrazte možnosti jemného vyvážení; informace o jemném vyvážení při použití manuálního nastavení vyvážení bílé barvy viz „Jemné vyvážení pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy“, 0 Jemné vyvážení pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy).

 2. Proveďte jemné vyvážení bílé barvy.

  Pomocí multifunkčního voliče nastavte jemné vyvážení bílé barvy. Jemné vyvážení bílé barvy lze provádět na ose žlutá (A)–modrá (B) v krocích po 0,5 a na ose zelená (G)–purpurová (M) v krocích po 0,25. Vodorovná osa (žlutá–modrá) odpovídá barevné teplotě, zatímco svislá osa (zelená–purpurová) má podobný účinek jako barevné kompenzační filtry (CC). Vodorovná osa je odstupňována v krocích po přibližně 5 miredech, svislá osa v krocích po přibližně 0,05 jednotky difuzní optické hustoty.

  Souřadnice

  Nastavení

 3. Stiskněte tlačítko J.

  Stisknutím tlačítka J uložte nastavení a vraťte se do menu fotografování.

Tlačítko L (U)

Při použití jiné možnosti než K (Výběr barevné teploty) či L (Manuální nastavení) lze použít pro nastavení jemného vyvážení bílé barvy na ose žlutá (A) – modrá (B) tlačítko L (U) (0 Menu vyvážení bílé barvy; chcete-li provést jemné vyvážení bílé barvy při použití možnosti L, použijte menu fotografování nebo menu videosekvencí postupem popsaným v kapitole „Jemné vyvážení pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy“ 0 Jemné vyvážení pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy). Stiskněte tlačítko L (U) a otáčením pomocného příkazového voliče nastavujte jemné vyvážení bílé barvy v krocích po 0,5 (každý plný krok je ekvivalentní přibližně 5 miredům), až se zobrazí požadovaná hodnota. Otáčením pomocného příkazového voliče směrem doleva se zvyšuje podíl žluté (A). Otáčením pomocného příkazového voliče směrem doprava se zvyšuje podíl modré (B).

Tlačítko L (U)

Pomocný příkazový volič

Kontrolní panel

Živý náhled

V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná hodnota na monitoru.

Jemné vyvážení bílé barvy

Pokud bylo provedeno jemné vyvážení bílé barvy, zobrazuje se vedle nastavené hodnoty vyvážení bílé barvy hvězdička („E“). Mějte na paměti, že hodnoty barev na osách jemného vyvážení bílé barvy jsou relativní, ne absolutní. Například pohyb kurzoru směrem k B (modrá) v případě použití teplého základního vyvážení bílé barvy, jako je J (žárovkové světlo), vede ve výsledku k lehce studenějším snímkům, ne k jejich modřejšímu zbarvení.

„Mired“

Jakákoli provedená změna barevné teploty produkuje větší rozdíl v barvách při nižších barevných teplotách než při vyšších barevných teplotách. Například změna barevné teploty o 1 000 K produkuje mnohem patrnější změnu výchozí barvy u 3 000 K než u 6 000 K. Hodnota „Mired“ vypočítaná vynásobením převrácené hodnoty barevné teploty číslem 10 6 je měřítkem barevné teploty, které počítá s těmito fakty, a proto se používá jako jednotka barevných konverzních filtrů. Např.:

 • 4 000 K – 3 000 K (rozdíl 1 000 K) = 83 miredů
 • 7 000 K – 6 000 K (rozdíl 1 000 K) = 24 miredů

Viz také

Informace o změně vyvážení bílé barvy pro dosažení určitého rozmezí oproti aktuální hodnotě viz „Bracketing“ (0 Bracketing vyvážení bílé barvy).