Při použití jiných expozičních režimů než P, S, A a M je vyvážení bílé barvy nastavováno automaticky fotoaparátem. Pro většinu světelných zdrojů se v režimech P, S, A a M doporučuje automatické vyvážení bílé barvy, ale v případě potřeby lze vybrat v závislosti na světelném zdroji rovněž jiná nastavení:

Možnost (Barevná teplota) *) Popis
vAutomaticky Vyvážení bílé barvy je upravováno automaticky. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte objektiv typu G, E nebo D. Pokud je použit blesk, jsou výsledky upraveny odpovídajících způsobem.
  Normálně (3 500–8 000 K)
Uchovat teplé barvy (3 500–8 000 K)
JŽárovkové světlo (3 000 K) Použijte pro žárovkové osvětlení.
IZářivkové světlo Použijte pro:
  Sodíkové výbojky (2 700 K) Sodíkové výbojky (používané na sportovních stadionech).
Zářivk. světlo „teplá bílá“ (3 000 K) Zářivky typu „teplá bílá“.
Zářivkové světlo „bílá“ (3 700 K) Zářivky typu „bílá“.
Zářivk. sv. „studená bílá“ (4 200 K) Zářivky typu „studená bílá“.
Zářivk. sv. „denní bílé světlo“ (5 000 K) Zářivky typu „denní bílá“.
Zářivk. světlo „denní světlo“ (6 500 K) Zářivky typu „denní světlo“.
Vysokotepl. rtuť. výbojky (7 200 K) Světelné zdroje s vysokou barevnou teplotou (například rtuťové výbojky).
HPřímé sluneční světlo (5 200 K) Použijte pro objekty na přímém slunečním světle.
NBlesk (5 400 K) Použijte pro zábleskovou fotografii.
GZataženo (6 000 K) Použijte za denního světla při zatažené obloze.
MStín (8 000 K) Použijte za denního světla u objektů ve stínu.
KVýběr barevné teploty (2 500–10 000 K) Vyberte barevnou teplotu ze seznamu hodnot (0 Výběr barevné teploty).
LManuální nastavení Použijte objekt, světelný zdroj nebo existující snímek jako referenci pro vyvážení bílé barvy (0 Manuální nastavení).

Všechny hodnoty jsou přibližné a nezahrnují jemné vyvážení (je-li dostupné).

Vyvážení bílé barvy lze nastavit stisknutím tlačítka L (U) a otáčením hlavního příkazového voliče, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Tlačítko L (U)

Hlavní příkazový volič

Živý náhled

V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná možnost na monitoru.

Menu fotografování a menu videosekvencí

Vyvážení bílé barvy lze nastavit rovněž pomocí položky Vyvážení bílé barvy v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 Vyvážení bílé barvy, Vyvážení bílé barvy), kterou lze použít rovněž pro jemné vyvážení bílé barvy (0 Jemné vyvážení bílé barvy) či správu pamětí vyvážení bílé barvy (0 Manuální nastavení). Možnost Automaticky v menu Vyvážení bílé barvy se dělí na další možnosti – Normálně a Uchovat teplé barvy (tato možnost zachovává teplé barvy žárovkového osvětlení), zatímco možnost I Zářivkové světlo nabízí volbu světelného zdroje z několika typů zářivek.

Studiové blesky

Automatické vyvážení bílé barvy nemusí poskytovat v kombinaci s velkými studiovými blesky očekávané výsledky. V těchto případech použijte manuální nastavení vyvážení bílé barvy nebo možnost Blesk a pomocí funkce jemného vyvážení dolaďte vyvážení bílé barvy.

Barevná teplota

Vnímání barvy světelného zdroje se mění v závislosti na pozorovateli a dalších okolnostech. Barevná teplota je objektivním vyjádřením barvy světelného zdroje definovaným ve vztahu k teplotě absolutně černého tělesa zahřátého na takovou teplotu, aby vyzařovalo světlo stejné vlnové délky. Zatímco světelné zdroje s barevnou teplotou okolo 5 000–5 500 K vnímáme jako bílé, světelné zdroje s nižší barevnou teplotou, jako jsou žárovky, vnímáme jako lehce nažloutlé nebo načervenalé. Světelné zdroje s vyšší barevnou teplotou vnímáme jako namodralé.

Teplejší (červenější) barvy Studenější (modřejší) barvy  

I (sodíkové výbojky): 2 700 K
J (žárovkové světlo)/I (zářivkové světlo „teplá bílá“): 3 000 K
I (zářivkové světlo „bílá“): 3 700 K
I (zářivkové světlo „studená bílá“): 4 200 K
I (zářivkové světlo „denní bílé světlo“): 5000 K
H (přímé sluneční světlo): 5 200 K
N (blesk): 5 400 K
G (zataženo): 6 000 K
I (zářivkové světlo „denní světlo“): 6 500 K
I (vysokoteplotní rtuťové výbojky): 7 200 K
M (stín): 8 000 K

Poznámka: Všechny údaje jsou přibližné.