Pokročilý systém kreativního osvětlení Nikon (CLS) nabízí zlepšenou komunikaci mezi fotoaparátem a kompatibilními blesky pro kvalitnější zábleskovou fotografii.

Blesky kompatibilní se systémem CLS

Blesky kompatibilní se systémem CLS
(PDF; 53,1 KB)

Bezdrátová řídicí záblesková jednotka SU-800: Při nasazení na fotoaparát kompatibilní se systémem CLS lze SU-800 používat jako řídicí jednotku pro blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-R200 rozmístěné do až tří skupin. Řídicí jednotka SU-800 sama není vybavena bleskem.

Volba zábleskového režimu pro volitelné blesky

Zábleskový režim pro volitelné blesky lze vybrat stejným způsobem jako pro vestavěný blesk, podržením tlačítka M (Y) ve stisknuté poloze a otáčením hlavního příkazového voliče.

Modelovací osvětlení

Blesky kompatibilní se systémem CLS spouštějí modelovací záblesk při stisknutím ovládacího prvku, ke kterému byla přiřazena funkce Modelovací záblesk pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků). Tuto funkci lze použít v systému pokrokového bezdrátového osvětlení ke kontrole celkových účinků osvětlení při použití více blesků.

Jiné blesky

Jiné blesky
(PDF; 44,8 KB)

Použití blokování zábleskové expozice s volitelnými blesky

Blokování zábleskové expozice je k dispozici s volitelnými blesky (0 Blesky kompatibilní se systémem CLS) v režimu i-TTL a (jsou-li podporovány) v režimech qA a A s měřicími předzáblesky (další informace viz návod dodávaný s bleskem). Mějte na paměti, že když se používá pokrokové bezdrátové osvětlení k ovládání blesků Remote, musíte nastavit zábleskový režim blesku Master a minimálně jedné skupiny blesků Remote na TTL, qA nebo A.

Měření expozice

Měřené oblasti využívané pro blokování zábleskové expozice při použití volitelného blesku jsou následující:

Blesk Zábleskový režim Měřená oblast
Samostatný blesk i-TTL 4mm kruhová ploška uprostřed obrazového pole
qA Oblast měřená expozimetrem pro měření zábleskové expozice
Blesk použitý v kombinaci s dalšími blesky (pokrokové bezdrátové osvětlení) i-TTL Celý snímek
qA Oblast měřená expozimetrem pro měření zábleskové expozice
A

Poznámky k volitelným bleskům

Podrobné pokyny naleznete v návodu k blesku. Pokud blesk podporuje systém CLS, hledejte informace v části věnované digitálním jednookým zrcadlovkám kompatibilním se systémem CLS. Fotoaparát D7500 není obsažen v kategorii „digitální jednooké zrcadlovky“ návodů k bleskům SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX.

Pokud je volitelný blesk nasazen v jiných režimech fotografování než j, % a u, dojde k odpálení záblesku při každé expozici snímku, a to i v režimech, ve kterých nelze použít vestavěný blesk.

i-TTL řízení záblesku lze používat při citlivostech ISO v rozmezí 100 až 12 800. U hodnot nad 12800 se nemusí v některých vzdálenostech nebo nastaveních clony dosáhnout požadovaných výsledků. Pokud bliká indikace připravenosti k záblesku (M) po dobu tří sekund po expozici snímku v režimu i-TTL nebo automatickém zábleskovém režimu, došlo k odpálení záblesku na plný výkon a snímek může být podexponovaný (pouze blesky kompatibilní se systémem CLS; informace o indikaci expozice a nabití blesku u jiných blesků viz návod dodávaný s bleskem).

V zábleskových režimech i-TTL a Auto aperture (qA) se korekce zábleskové expozice vybraná pomocí volitelného blesku nebo pomocí položky Řízení záblesku v menu fotografování přičte ke korekci zábleskové expozice vybrané pomocí tlačítka M (Y) a příkazového voliče.

Při použití synchronizačního kabelu řady SC 17, 28 nebo 29 pro fotografování při použití blesku mimo fotoaparát nelze dosáhnout v režimu i-TTL správné expozice. Doporučujeme vybrat standardní i-TTL vyjasňovací záblesk. Pořizujte zkušební snímky a výsledky kontrolujte na monitoru.

V režimu i-TTL používejte odraznou kartu nebo difúzní nástavec dodávaný s bleskem. Nepoužívejte jiné karty, například difúzní, jinak se vystavujete riziku chybné expozice.

Blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 a SB-400 jsou vybaveny redukcí efektu červených očí, zatímco blesky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a řídicí jednotka SU-800 nabízejí pomocné světlo AF s následujícími omezeními:

 • SB-5000: Pomocné světlo AF je k dispozici s AF objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24–135 mm v kombinaci s vyobrazenými zaostřovacími poli.

  Ohnisková vzdálenost 24–30 mm
  31-48 mm
  49-135 mm
 • SB-910 a SB-900: Pomocné světlo AF je k dispozici s AF objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 17–135 mm v kombinaci s vyobrazenými zaostřovacími poli.

 • SB-800, SB-600 a SU-800: Pomocné světlo AF je k dispozici s AF objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24-105 mm v kombinaci s vyobrazenými zaostřovacími poli.

  Ohnisková vzdálenost 24-31 mm
  32-105 mm
 • SB-700: Pomocné světlo AF je k dispozici s AF objektivy v rozmezí ohniskových vzdáleností 24–135 mm v kombinaci s vyobrazenými zaostřovacími poli.

V závislosti na použitém objektivu a zaznamenávaném motivu se může zobrazit indikace zaostření (I) i v případě, kdy objekt není zaostřen, resp. fotoaparát nemusí být schopen zaostřit a zablokuje se spuštění závěrky.

V režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo) omezeno v závislosti na citlivosti ISO níže uvedeným způsobem:

Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

Pokud je světelnost objektivu nižší, než je uvedeno výše, je nejmenší zaclonění rovné světelnosti objektivu.

U snímků pořízených s bleskem a vysoce výkonným Battery Packem SD-9 nebo SD-8A připojeným přímo k fotoaparátu se může vyskytovat obrazový šum ve formě proužků. Snižte citlivost ISO nebo zvyšte vzdálenost mezi fotoaparátem a Battery Packem.

Adaptér se synchronizačním konektorem AS-15

Při nasazení adaptéru se synchronizačním konektorem AS-15 (dostupný samostatně) do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu lze připojovat zábleskové příslušenství pomocí standardního synchronizačního konektoru.

Blesky třetích výrobců

Fotoaparát nelze použít s blesky pouštějícími napětí nad 250 V na kontakty X fotoaparátu nebo na zkratovací kontakty sáněk pro upevnění příslušenství. Použití takových blesků může nejen narušovat normální činnost fotoaparátu, ale rovněž poškodit zábleskové synchronizační obvody fotoaparátu a/nebo blesku.