V režimech P, S, A a M lze nastavit režim řízení záblesku pro vestavěný blesk pomocí položky Řízení záblesku > Zábleskový režim (vestav. blesk) v menu fotografování. Dostupné možnosti se mění v závislosti na vybrané položce.

„Záblesky“

Možnosti dostupné u položky Stroboskopický záblesk. režim > Záblesky jsou ovlivněny výkonem záblesku.

Výkon Dostupné možnosti pro „Záblesky“
1/4 2
1/8 2–5
1/16 2-10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Řízení záblesku u volitelných blesků

V případě připojení volitelného blesku se položka Řízení záblesku > Zábleskový režim (vestav. blesk) v menu fotografování změní na Zábleskový režim (externí blesk).

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Při použití i-TTL řízení záblesku nastavuje fotoaparát výkon záblesku (zábleskovou expozici) na základě množství světla odraženého od objektu po vyzáření série prakticky neviditelných předzáblesků (měřicí předzáblesky), které blesk spouští bezprostředně před odpálením hlavního záblesku. Fotoaparát podporuje následující režimy řízení záblesku i-TTL:

  • i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Předzáblesky odražené od objektů ve všech částech scény jsou zachyceny RGB snímačem 180K (přibližně 180 000 pixelů) a analyzovány pro nastavení zábleskové expozice produkující optimální vyvážení mezi hlavním objektem a pozadím, které je exponováno trvalým světlem. Při použití objektivů typu G, E a D je do výpočtu zábleskové expozice zahrnuta rovněž informace o vzdálenosti objektu. Není k dispozici při použití bodového měření expozice.
  • Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Záblesková expozice je nastavována tak, aby se dosáhlo standardního osvětlení obrazového pole; jas pozadí není brán v úvahu. Tento režim se doporučuje pro snímky, na kterých má být hlavní objekt zdůrazněn na úkor objektů v pozadí, a je vhodný při použití korekce expozice. Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky se automaticky aktivuje při použití bodového měření expozice.

Clona, citlivost a pracovní rozsah blesku

Pracovní rozsah blesku se mění v závislosti na nastavení citlivosti (ekvivalent ISO) a clony.

Hodnoty clony v závislosti na citlivosti ISO Přibližný rozsah
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 m
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,7-8,5
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6–6,0
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6-4,2
4 5,6 8 11 16 22 32 0,6–3,0
5,6 8 11 16 22 32 0,6-2,1
8 11 16 22 32 0,6-1,5
11 16 22 32 0,6-1,1
16 22 32 0,6-0,8

V režimu P je nejmenší použitelné zaclonění (nejnižší clonové číslo) omezeno v závislosti na citlivosti ISO níže uvedeným způsobem:

Nejmenší zaclonění v závislosti na citlivosti ISO:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2,8 3,5 4 5 5,6 7,1 8 10

Pokud je světelnost objektivu nižší než výše uvedené hodnoty, je nejnižší použitelné zaclonění shodné se světelností objektivu.

Viz také

Informace:

  • Informace o blokování hodnoty zábleskové expozice pro změřený objekt před změnou kompozice snímku viz „Blokování zábleskové expozice“ (0 Blokování zábleskové expozice).
  • Informace o povolení nebo zakázání automatické vysoce rychlé FP synchronizace blesku a volba synchronizačního času pro práci s bleskem viz A > Uživatelská funkce e1 (Synchroniz. čas pro blesk, 0 Synchroniz. čas pro blesk).
  • Informace o volbě nejdelšího času závěrky dostupného při použití blesku viz A > Uživatelská funkce e2 (Čas záv. pro práci s bleskem, 0 Čas záv. pro práci s bleskem).