Fotografovat lze s využitím vestavěného blesku, blesku upevněného do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu nebo jednoho či více vzdálených blesků Remote.

Vestavěný blesk nebo blesk upevněný na fotoaparátu

Pro fotografování lze využít:

Vestavěný blesk (viz 0 Fotografování s bleskem)

Blesk nasazený do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu (viz návod dodávaný s bleskem)

Dálkově ovládaná záblesková fotografie

V kombinaci s jedním nebo více vzdálenými blesky Remote lze použít následující typy bezdrátového ovládání blesků (pokrokové bezdrátové osvětlení, AWL):

Optické AWL s využitím vestavěného blesku (0 Vestavěný blesk/SB-500)

Optické AWL s využitím blesku upevněného do sáněk pro upevnění příslušenství (0 Vestavěný blesk/SB-500, Jiné blesky)

Rádiové AWL s využitím nastavení vybraných pomocí blesku SB-5000 (0 Rádiové AWL s využitím ovládacích prvků na blesku SB-5000)

Rádiové AWL v kombinaci s optickým AWL prostřednictvím vestavěného blesku fotoaparátu (0 Optické/rádiové AWL)

Rádiové AWL (0 Rádiové AWL)