Měření expozice určuje způsob nastavení expozice fotoaparátem v režimech P, S, A a M (v ostatních režimech vybírá fotoaparát metodu měření expozice automaticky).

Metodu měření expozice lze vybrat stisknutím tlačítka W (Z) a otáčením hlavního příkazového voliče, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Tlačítko W (Z)

Hlavní příkazový volič

Kontrolní panel

Živý náhled

V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná možnost na monitoru.

Měření orientované na nejvyšší jasy

Pokud je v kombinaci s některými objektivy s vestavěným CPU (objektivy AI-P NIKKOR a objektivy AF jiného typu než G, E a D; 0 Identifikace objektivů s vestavěným CPU a objektivů typu G, E a D) vybráno měření orientované na nejvyšší jasy, může se použít integrální měření se zdůrazněným středem.

Viz také

Informace:

  • Informace o volbě použití či nepoužití detekce tváří měřením Matrix viz A > Uživatelská funkce b4 (Měření Matrix, 0 Měření Matrix).
  • Informace o provedení samostatných úprav hodnoty optimální expozice pro každou z metod měření expozice viz A > Uživatelská funkce b6 (Jemné doladění expozice, 0 Jemné doladění expozice).