Před připojením si chytré zařízení připravte nainstalováním aplikace SnapBridge a povolením připojení Bluetooth a Wi-Fi.

  1. V Apple App Store ® (iOS) nebo Google Play (Android) vyhledejte položku „snapbridge“ a aplikaci SnapBridge nainstalujte.

    Informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na webové stránce, z níž aplikaci stahujete. Tento fotoaparát není kompatibilní s aplikací SnapBridge 360/170.

  2. Na chytrém zařízení povolte Bluetooth a Wi-Fi. Mějte na paměti, že k samotnému připojení k fotoaparátu dojde prostřednictvím aplikace SnapBridge; nepokoušejte se připojit pomocí aplikace Nastavení na svém zařízení.