Indikace stavu baterie

Stav baterie se zobrazuje na kontrolním panelu a v hledáčku.

Kontrolní panel

Hledáček

Kontrolní panel Hledáček Popis
L Baterie je plně nabitá.
K Baterie je částečně vybitá.
J
I
H d Baterie je téměř vybitá. Nabijte baterii nebo si připravte náhradní baterii.
H
(bliká)
d
(bliká)
Spuštění závěrky je zakázáno. Nabijte nebo vyměňte baterii.

Počet zbývajících snímků

Na kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazuje počet snímků, které lze pořídit při aktuálním nastavení (hodnoty nad 1 000 jsou zaokrouhleny na nejbližší stovku směrem dolů; to znamená, že například hodnoty mezi 2 100 a 2 199 se zobrazí jako 2,1 k).

Počet zbývajících snímků

Kontrolní panel

Hledáček