Tato kapitola popisuje některé situace, které se mohou vyskytnout při používání aplikace SnapBridge.

„Nelze se připojit.“

Pokud fotoaparát zobrazuje sdělení, že se nebylo možné připojit, stiskněte tlačítko J a vraťte se ke kroku 3 kapitoly Párování a připojení. Chcete-li spárování zrušit, stiskněte tlačítko G.

Potíže při párování

Pokud máte potíže s připojením k fotoaparátu, zkuste:

  • Ukončit a opětovně spustit aplikaci SnapBridge. Ukončete aplikaci SnapBridge a přesvědčte se, zda neběží na pozadí. Klepnutím na její ikonku spusťte aplikaci znovu a poté od kroku 1 zopakujte postup „Párování a připojení“.
  • Požádat operační systém iOS, aby fotoaparát „zapomenul“ (pouze v operačním systému iOS). Pokud párování na zařízení s operačním systémem iOS selže, může si zařízení název fotoaparátu stále pamatovat. V takovém případě bude nutné požádat iOS o „zapomenutí“ fotoaparátu, jak je znázorněno níže.

Stahování snímků

Pokud narazíte na pomalé stahování nebo jiné potíže se stahováním snímků do chytrého zařízení, ukončete párování a zkuste obě zařízení spárovat znovu.

  1. Chytré zařízení: V aplikaci SnapBridge otevřete kartu , klepněte na > Forget camera (Zapomenout fotoaparát) > D7500 a po výzvě klepnutím na Yes (Ano) párování ukončete.

    Uživatelé operačního systému iOS jej musí o „zapomenutí“ fotoaparátu požádat níže vyobrazeným způsobem.

  2. Fotoaparát: V menu nastavení fotoaparátu vyberte položku Připojit k chytrému zařízení, vyberte možnost Spustit, stiskněte J a spárujte fotoaparát s chytrým zařízením dle pokynů postupu Párování a připojení od kroku 2.