Tuto kapitolu si přečtěte pro pomoc s připojením nebo se stažením snímků z fotoaparátu.

Výzva k použití Wi-Fi (pouze v systému iOS)

Aplikace SnapBridge obvykle spoléhá na Bluetooth připojení mezi fotoaparátem a chytrým zařízením, avšak při dálkovém fotografování a podobně přepíná na Wi-Fi. V některých verzích iOS vás aplikace SnapBridge vyzve, abyste přepnutí provedli ručně, v takovém případě budete muset postupovat podle následujících kroků.

  1. Po poznamenání si síťového názvu fotoaparátu (SSID) a hesla klepněte na položku View options (Zobrazit možnosti). Výchozí identifikátor SSID je totožný s názvem fotoaparátu.

  2. Ze seznamu sítí vyberte identifikátor SSID, který jste si poznamenali v kroku 1.

  3. Při prvním připojení přes Wi-Fi budete vyzváni k zadání hesla fotoaparátu. Zadejte heslo, které jste si poznamenali v kroku 1 (mějte na paměti, že hesla rozlišují velká a malá písmena). Po navázání spojení se vedle SSID fotoaparátu objeví symbol , jak je znázorněno na obrázku vpravo; poté se vraťte do aplikace SnapBridge. Při příštím připojování k fotoaparátu již nebudete muset heslo zadávat. Wi-Fi SSID identifikátor fotoaparátu a heslo lze změnit pomocí položky Wi-Fi > Nastavení sítě v menu nastavení fotoaparátu. Doporučujeme vám pravidelně měnit heslo a chránit tak své soukromí.