Před spárováním se přesvědčte, zda je na paměťové kartě fotoaparátu k dispozici dostatek místa. Aby nedocházelo k neočekávaným přerušením, měli byste rovněž zkontrolovat, zda je baterie fotoaparátu plně nabitá.

V následujících pokynech budeme pro ilustrační účely používat chytré zařízení s operačním systémem Android.

 1. Fotoaparát: Stiskněte tlačítko G a výběrem symbolu B zobrazte menu nastavení.

  Tlačítko G

 2. Fotoaparát: Vyberte položku Připojit k chytrému zařízení v menu nastavení, potom vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko J.

 3. Fotoaparát: Jakmile se zobrazí následující zpráva, stiskněte tlačítko J.

 4. Fotoaparát: Ověřte si, že fotoaparát zobrazuje zprávu ukázanou na obrázku vpravo, a připravte chytré zařízení.

 5. Chytré zařízení: Spusťte aplikaci SnapBridge a klepněte na položku Pair with camera (Spárovat s fotoaparátem).

  Pokud jste vyzváni k výběru fotoaparátu, klepněte na jeho název.

 6. Chytré zařízení: V dialogovém okně „Pair with camera (Spárovat s fotoaparátem)“ klepněte na název fotoaparátu.

  Uživatelům, kteří párují fotoaparát s iOS zařízením poprvé, se nejprve zobrazí pokyny ke spárování; po jejich přečtení přejděte na spodní okraj obrazovky a klepněte na položku Understood (Rozumím). Pokud jste vyzváni k výběru příslušenství, klepněte znovu na název fotoaparátu (než se název fotoaparátu zobrazí, může to chvíli trvat).

 7. Fotoaparát/chytré zařízení: Ověřte si, že fotoaparát a chytré zařízení zobrazují totéž šestimístné číslo.

  Některé verze operačního systému iOS nemusí číslo zobrazovat; pokud se žádné číslo nezobrazí, pokračujte krokem 8.

 8. Fotoaparát/chytré zařízení: Stiskněte tlačítko J na fotoaparátu a klepněte na položku PAIR (SPÁROVAT) na chytrém zařízení (zobrazení se liší podle zařízení a operačního systému).

 9. Fotoaparát/chytré zařízení: Dokončete spárování.

  Fotoaparát: Jakmile se zobrazí zpráva vpravo, stiskněte tlačítko J.

  Chytré zařízení: Jakmile se zobrazí zpráva vpravo, stiskněte tlačítko OK.

 10. Fotoaparát: Postupem podle pokynů na obrazovce nastavení dokončete.

  • Pokud chcete fotoaparátu umožnit přidávat k fotografiím údaje o poloze, zvolte Ano v reakci na zprávu „Stáhnout data o poloze z chytrého zařízení?“ a poté povolte lokalizační služby na chytrém zařízení a povolte Auto link options (Možnosti automatického propojení) > Synchronize location data (Synchronizovat údaje o poloze) na kartě aplikace SnapBridge.
  • Chcete-li synchronizovat hodiny fotoaparátu s časem udávaným chytrým zařízením, zvolte Ano jako odpověď na „Synchronizovat hodiny s chytrým zařízením?“ a poté povolte Auto link options (Možnosti automatického propojení) > Synchronize clocks (Synchronizovat hodiny) na kartě aplikace SnapBridge.

Chytré zařízení a fotoaparát jsou nyní připojeny. Veškeré snímky pořízené fotoaparátem se automaticky nahrají do chytrého zařízení.