Chcete-li zobrazit menu fotografování, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu C (menu fotografování).

Tlačítko G

Není zahrnuto mezi nastavení uložená do uživatelských nastavení U1 nebo U2 (0 Uložení uživatel. nastavení).

Viz také

Výchozí nastavení položek menu viz „Výchozí nastavení menu fotografování“ (0 Výchozí nastavení menu fotografování).