1. Vyberte režim.

  Otočte voličem expozičních režimů na požadovaný režim.

  Volič expozičních režimů

 2. Upravte nastavení.

  Proveďte požadované úpravy flexibilního programu (režim P), času závěrky (režimy S a M), clony (režimy A a M), korekce expozice a zábleskové expozice, zábleskového režimu, zaostřovacího pole, režimu měření expozice, automatického zaostřování a režimu činnosti zaostřovacích polí, bracketingu a položek menu fotografování, videosekvencí a uživatelských funkcí.

 3. Vyberte položku Uložení uživatel. nastavení.

  Stisknutím tlačítka G zobrazte menu. Vyberte položku Uložení uživatel. nastavení v menu nastavení a stiskněte tlačítko 2.

  Tlačítko G

 4. Vyberte možnost Uložit do U1 nebo Uložit do U2.

  Vyberte možnost Uložit do U1 nebo Uložit do U2 a stiskněte tlačítko 2.

 5. Uložte uživatelská nastavení.

  Vyberte možnost Uložit nastavení a stiskněte tlačítko J pro přiřazení nastavení vybraných v krocích 1 a 2 poloze voliče expozičních režimů vybrané v kroku 4.

Uživatelská nastavení

Nastavení následujících položek nelze uložit do uživatelských nastavení U1 a U2.

Menu fotografování:

 • Složka pro ukládání
 • Volba obrazového pole
 • Správa předv. Picture Control
 • Dálkové ovládání (ML-L3)
 • Vícenásobná expozice
 • Intervalové snímání

Menu videosekvencí:

 • Volba obrazového pole
 • Správa předv. Picture Control
 • Časosběrné snímání

Menu uživatelských funkcí:

 • a10 (Man. zaostř. kroužek v r. AF)
 • d9 (Optická redukce vibrací)