Vyberte obrazové pole z možností DX (24×16) a 1,3× (18×12).

Indikace v hledáčku

Snímek pořízený s obrazovým polem formátu DX (24×16)   Snímek pořízený s obrazovým polem formátu 1,3× (18×12)

Obrazové pole

Aktuální nastavení se zobrazuje na zobrazovači.

Obrazovka informací

Obrazovka režimu fotografování

Indikace v hledáčku

Při volbě výřezu 1,3× z formátu DX se zobrazuje v hledáčku symbol s.

Výřez 1,3× z formátu DX

Viz také

Informace:

 • Informace o obrazových polích dostupných pro záznam videosekvencí viz „Obrazové pole pro záznam videosekvencí“ (0 Velikost obrazu videosekvencí).
 • Informace o počtu snímků, které lze uložit při různých nastaveních obrazového pole, viz „Kapacita paměťové karty“ (0 Kapacita paměťových karet).

Obrazové pole lze vybrat pomocí položky Volba obrazového pole v menu fotografování nebo stisknutím ovládacího prvku a otáčením příkazového voliče.

Menu Volba obrazového pole

 1. Vyberte položku Volba obrazového pole.

  V menu fotografování vyberte položku Volba obrazového pole a stiskněte tlačítko 2.

 2. Upravte nastavení.

  Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J. V hledáčku se zobrazí vybraný formát obrazového pole (0 Zobrazení v hledáčku).

Velikost obrazu

Velikost obrazu se mění v závislosti na zvoleném nastavení obrazového pole (0 Velikost obrazu).

Ovládací prvky fotoaparátu

 1. Přiřaďte volbu obrazového pole ovládacímu prvku fotoaparátu.

  Pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků) přiřaďte funkci Volba obrazového pole ovládacímu prvku.

 2. Pomocí vybraného ovládacího prvku nastavte obrazové pole.

  Obrazové pole lze vybrat stisknutím určeného ovládacího prvku a otáčením hlavního nebo pomocného příkazového voliče, až se zobrazí požadovaný formát (výřez) obrazu v hledáčku (0 Zobrazení v hledáčku).

  Aktuálně vybrané obrazové pole lze zobrazit stisknutím ovládacího prvku; obrazové pole je indikováno na kontrolním panelu nebo na obrazovce informací. Formát DX se zobrazuje jako „24 - 16“ a formát 1,3× jako „18 - 12“.