Pomocí níže uvedených kroků lze vybrat snímky pro přenos na chytré zařízení. Videosekvence nemohou být vybrány pro přenos.

Výběr jednotlivých snímků

 1. Vyberte snímek.

  Zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů při přehrávání náhledů snímků.

 2. Zobrazte možnosti přehrávání.

  Stiskněte tlačítko i pro zobrazení možností přehrávání.

  Tlačítko i

 3. Vyberte položku Výběr k odesl. na chytré zař./zrušení.

  Vyberte položku Výběr k odesl. na chytré zař./zrušení a stiskněte tlačítko J. Snímky vybrané pro přenos se označí symbolem W; chcete-li zrušit výběr snímku, zobrazte nebo vyberte snímek a opakujte kroky 2 a 3.

Výběr více snímků

Pomocí níže uvedených kroků lze změnit označení pro přenos u více snímků.

 1. Vyberte položku Výběr snímků.

  V menu přehrávání vyberte položku Výběr k odesl. na chytré zař., potom vyberte možnost Výběr snímků a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte snímky.

  Pomocí multifunkčního voliče vybírejte snímky a stisknutím tlačítka W (Z) potvrďte nebo zrušte výběr (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X/T). Vybrané snímky jsou označeny symbolem W.

 3. Stiskněte tlačítko J.

  Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.

Zrušení výběru všech snímků

Chcete-li zrušit výběr u všech snímků, vyberte položku Výběr k odesl. na chytré zař. v menu přehrávání, vyberte možnost Zrušit celý výběr a stiskněte tlačítko J. Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J pro odstranění označení pro přenos ze všech snímků na paměťové kartě.