Fotoaparát D7500 podporuje následující možnosti kvality obrazu:

Kvalitu obrazu lze nastavit stisknutím tlačítka X (T) a otáčením hlavního příkazového voliče, dokud se požadované nastavení nezobrazí na obrazovce informací.

Tlačítko X (T)

Hlavní příkazový volič

Komprese JPEG

Možnosti kvality obrazu označené hvězdičkou („“) využívají kompresi určenou pro zajištění maximální kvality; velikost souborů se mění v závislosti na zaznamenávané scéně. Možnosti bez hvězdičky využívají typ komprese určený k získání menších souborů; všechny soubory mají zhruba stejnou velikost bez ohledu na zaznamenávanou scénu.

Snímky NEF (RAW)

Výběr možnosti NEF (RAW) fixuje velikost obrazu na hodnotě Velký (L). Pomocí softwaru NX Studio nebo jiného softwaru či položky Zprac. snímků NEF (RAW) v menu retušování (0 Zprac. snímků NEF (RAW)) lze vytvářet kopie JPEG ze snímků NEF (RAW).

NEF + JPEG

Při prohlížení snímků pořízených při nastavení NEF (RAW) + JPEG na fotoaparátu se zobrazují pouze snímky JPEG. Při mazání snímků pořízených v tomto nastavení jsou vymazány snímky NEF i JPEG.

Menu fotografování

Kvalitu obrazu lze nastavit rovněž pomocí položky Kvalita obrazu v menu fotografování (0 Kvalita obrazu).

Viz také

Informace o počtu snímků, které lze uložit při různých nastaveních kvality a velikosti obrazu, viz „Kapacita paměťové karty“ (0 Kapacita paměťových karet).