Chcete-li zobrazit menu retušování, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu N (menu retušování).

Tlačítko G

Položky v menu retušování jsou používány k vytvoření oříznutých nebo retušovaných kopií existujících snímků. Menu retušování se zobrazí pouze v případě, že je ve fotoaparátu vložena paměťová karta obsahující snímky.

Lze zvolit pouze stisknutím tlačítka G a výběrem karty N.

K dispozici pouze při zobrazení menu retušování stisknutím tlačítka i a výběrem položky Retušování během zobrazení retušovaného snímku nebo originálu v režimu přehrávání jednotlivých snímků.

Tvorba retušovaných kopií

Chcete-li vytvořit retušovanou kopii snímku:

 1. Vyberte položku v menu retušování.

  Pomocí tlačítek 1 a 3 vyberte položku a potvrďte výběr stisknutím tlačítka 2.

 2. Vyberte snímek.

  Vyberte snímek a stiskněte tlačítko J. Chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X (T).

  Retušování

  V případě snímků pořízených při nastavení kvality obrazu NEF + JPEG mohou být retušovány pouze snímky NEF (RAW). Fotoaparát nemusí být schopen zobrazit nebo retušovat snímky vytvořené pomocí jiných zařízení.

 3. Vyberte možnosti retušování.

  Další informace viz části související s vybranými položkami. Chcete-li práci ukončit bez vytvoření retušované kopie, stiskněte tlačítko G.

  Zpožď. pro vypn. monitoru

  Pokud nejsou po určitou dobu prováděny žádné činnosti, monitor se vypne a prováděné operace jsou zrušeny. Všechny neuložené změny budou ztraceny. Chcete-li prodloužit dobu, po kterou zůstává monitor zapnutý, vyberte delší dobu zobrazení menu v uživatelské funkci c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 c4: Zpožď. pro vypn. monitoru).

 4. Vytvořte retušovanou kopii snímku.

  Stisknutím tlačítka J vytvořte retušovanou kopii snímku. Retušované kopie snímků jsou označeny symbolem Z.

Retušování aktuálního snímku

Chcete-li vytvořit retušovanou kopii aktuálního snímku, stiskněte tlačítko i a vyberte položku Retušování.

Retušované kopie

Většinu volitelných položek pro retušování lze aplikovat na kopie vytvořené pomocí jiných retušovacích funkcí, s výjimkou položek Prolínání snímků a Úprava videosekvencí > Vybrat počát./koncový bod však lze každou položku aplikovat pouze jednou (pamatujte si, že vícenásobné úpravy mohou vést ke ztrátě detailů). Položky, které nelze aplikovat na aktuální snímek, jsou vyznačeny šedě a nejsou dostupné.

Kvalita a velikost obrazu

S výjimkou kopií vytvořených pomocí funkcí Oříznutí snímků a Změna velikosti snímku mají kopie vytvořené ze snímků JPEG stejnou velikost jako originál, zatímco kopie vytvořené ze snímků NEF (RAW) jsou uloženy jako velké snímky JPEG jemné kvality.