Expoziční paměť použijte v případě, kdy chcete změnit kompozici snímku po změření expozice s využitím integrálního měření se zdůrazněným středem nebo bodového měření (0 Měření expozice).

 1. Aktivujte expoziční paměť.

  Umístěte fotografovaný objekt do zóny vybraného zaostřovacího pole a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Za současného přidržení tlačítka spouště namáčknutého do poloviny a umístění objektu v zóně vybraného zaostřovacího pole aktivujte stisknutím tlačítka A AE-L/AF-L expoziční paměť (použijete-li automatické zaostřování, zkontrolujte zobrazení indikace zaostření I v hledáčku).

  Tlačítko spouště

  Tlačítko A AE-L/AF-L

  V době, kdy je aktivní expoziční paměť, se v hledáčku a na monitoru zobrazuje indikace AE-L.

 2. Změňte kompozici snímku.

  Za stálého držení tlačítka A AE-L/AF-L ve stisknuté poloze změňte kompozici snímku na původně požadovanou a exponujte.

Bodové měření

Při použití bodového měření expozice se do paměti uloží hodnota změřená v místě vybraného zaostřovacího pole.

Nastavení času závěrky a clony

Je-li aktivní expoziční paměť, lze měnit následující nastavení bez ovlivnění změřené hodnoty expozice:

Režim Nastavení
P Čas závěrky a clona (flexibilní program; 0 Flexibilní program)
S Čas závěrky
A Clona

Nové hodnoty lze zkontrolovat na zobrazovačích fotoaparátu.

Pamatujte si, že při aktivní expoziční paměti nelze měnit metodu měření expozice.

Viz také

Informace o použití tlačítka spouště pro aktivaci expoziční paměti viz A > Uživatelská funkce c1 (Tlačítko spouště jako AE-L, 0 Tlačítko spouště jako AE-L). Pokud je vybrána možnost Zapnuto (namáčk. do poloviny), aktivuje se expoziční paměť při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.