V režimech přehrávání jednotlivých snímků, zvětšení výřezu snímku, přehrávání náhledů snímků a přehrávání podle kalendáře lze použít tlačítko L (U) k nastavení ochrany snímků před náhodným vymazáním. Chráněné soubory nelze vymazat pomocí tlačítka O (Q) ani pomocí položky Mazání snímků v menu přehrávání. Mějte na paměti, že chráněné snímky budou vymazány při formátování paměťové karty (0 Formátování paměťové karty).

Nastavení ochrany snímku před vymazáním:

  1. Vyberte snímek.

    Zobrazte snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo v režimu zvětšení výřezu snímku, resp. jej vyberte v seznamu náhledů.

  2. Stiskněte tlačítko L (U).

    Snímek se označí symbolem P. Chcete-li zrušit ochranu snímku, aby bylo možné snímek vymazat, zobrazte snímek nebo jej vyberte v seznamu náhledů a stiskněte tlačítko L (U).

    Tlačítko L (U)

Zrušení ochrany u všech snímků

Chcete-li odstranit ochranu ze všech snímků ve složce nebo složkách aktuálně vybraných v menu Přehrávaná složka, stiskněte během přehrávání na dobu přibližně dvou sekund současně tlačítka L (U) a O (Q).