Digitální fotoaparát Nikon D7500

Typ

Počet efektivních pixelů

Obrazový snímač

Ukládání dat

Hledáček

Objektiv

Závěrka

Snímání

Expozice

Zaostřování

Blesk

Vyvážení bílé barvy

Bracketing

Živý náhled

Videosekvence

Monitor

Přehrávání

Rozhraní

Bezdrátové připojení/Bluetooth

Podporované jazyky

Zdroj energie

Stativový závit

Rozměry/hmotnost

Provozní podmínky

  • Není-li uvedeno jinak, jsou všechna měření prováděna podle standardů a směrnic sdružení Camera and Imaging Products Association (CIPA).
  • Všechny údaje platí pro fotoaparát s plně nabitou baterií.
  • Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci hardwaru a softwaru popsaných v těchto návodech. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.

Nabíječka baterií MH-25a

Symboly na tomto výrobku představují následující:

m AC, p DC, q Class II equipment (Konstrukce tohoto výrobku využívá dvojitou izolaci.)

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15a

Podporované standardy

  • DCF verze 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) je rozšířený standard používaný v oblasti digitálního fotografického průmyslu pro zajištění kompatibility mezi různými značkami fotoaparátů.
  • Exif verze 2.31: Fotoaparát podporuje Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verze 2.31, standard umožňující ukládat do snímků informace důležité pro optimalizaci reprodukce barev při tisku na kompatibilních tiskárnách.
  • PictBridge: Standard vyvinutý ve spolupráci výrobců digitálních fotoaparátů a výrobců tiskáren, umožňující fotografům tisknout přímo na tiskárnu bez nutnosti použití počítače.
  • HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard pro multimediální rozhraní používaný v oblasti spotřební elektroniky a A/V zařízení a umožňující pomocí jediného kabelu přenášet audiovizuální data a řídicí signály na zařízení kompatibilní s HDMI.

Splňované standardy

Standardy splňované fotoaparátem lze zobrazit pomocí položky Splňované standardy v menu nastavení (0 Splňované standardy).

Licence „FreeType License“ (FreeType2)

Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.

Licence „MIT License“ (HarfBuzz)

Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2017 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všechna práva vyhrazena.

Informace o ochranných známkách

IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. v USA a dalších zemích, která je využívána v rámci licence. Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, loga Apple, iPhone®, iPad® a iPod touch® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a/nebo dalších zemích. Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License. PictBridge je ochranná známka sdružení Camera and Imaging Products Association (CIPA). Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI a název High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.

Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky skupiny Wi-Fi Alliance.

Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto ochranných známek společností Nikon Corporation probíhá v rámci licence.

Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto návodu nebo jiné dokumentaci dodané s výrobkem Nikon jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.