Tato položka slouží k ohodnocení snímků nebo k jejich označení jako určených pro pozdější vymazání. Hodnocení lze zobrazit rovněž v softwaru NX Studio. Hodnocení není dostupné u chráněných snímků.

Hodnocení jednotlivých snímků

 1. Vyberte snímek.

  Zobrazte nebo vyberte požadovaný snímek.

 2. Zobrazte možnosti přehrávání.

  Stiskněte tlačítko i pro zobrazení možností přehrávání.

  Tlačítko i

 3. Vyberte položku Hodnocení.

  Vyberte položku Hodnocení a stiskněte tlačítko J.

 4. Vyberte hodnocení.

  Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte hodnocení z nula až pěti hvězdiček nebo vyberte symbol ) pro označení snímku jako určeného pro pozdější vymazání. Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.

Hodnocení více snímků

Pro ohodnocení více snímků použijte položku Hodnocení v menu přehrávání.

 1. Vyberte položku Hodnocení.

  Vyberte položku Hodnocení v menu přehrávání a stiskněte tlačítko 2.

 2. Ohodnoťte snímky.

  Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímky (chcete-li zobrazit aktuálně vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X/T) a potom stiskněte a držte tlačítko W (Z) a současným stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte hodnocení z nula až pěti hvězdiček, resp. vyberte symbol ) pro označení snímku jako určeného pro pozdější vymazání. Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.