Pomocí kabelu dodávaného s jednotkou lze připojit ke konektoru pro připojení příslušenství na fotoaparátu (0 Tělo fotoaparátu) jednotku GPS GP-1/GP-1A (dostupná samostatně), která umožňuje zaznamenávat informace o aktuální poloze fotoaparátu do pořizovaných snímků. Před připojením jednotky GP-1/GP-1A vypněte fotoaparát; další informace viz návod k jednotce GP-1/GP-1A.

Položky menu nastavení

Položka Data o poloze v menu nastavení obsahuje níže uvedené možnosti.

  • Poloha: Zobrazuje aktuální zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku, nadmořskou výšku a univerzální čas (UTC).
  • Možnosti externího zařízení GPS > Časovač pohotovost. režimu: Tato možnost slouží k povolení nebo zakázání časovače pohotovostního režimu při nasazení zařízení GPS.

  • Možnosti externího zařízení GPS > Nast. hodiny pom. satel.: Chcete-li synchronizovat hodiny fotoaparátu s časem poskytovaným zařízením GPS, vyberte možnost Ano.

Chytrá zařízení

Chcete-li stáhnout data o poloze z chytrého zařízení a vložit je do nově pořizovaných snímků, navažte bezdrátové spojení a vyberte možnost Ano v položce Data o poloze > Stáhnout z chytrého zařízení v menu nastavení (0 Data o poloze).

Univerzální čas (UTC)

Data UTC jsou poskytována zařízením GPS a jsou nezávislá na hodinách fotoaparátu.

Symbol o

Stav připojení je indikován symbolem o:

  • o (statický): Jsou přijímána data o poloze.
  • o (blikající): Jednotka GP-1/GP-1A vyhledává signál. Snímky pořízené v době, kdy symbol bliká, neobsahují data o poloze.
  • Žádný symbol: Z jednotky GP-1/GP-1A nebyla přijata nejméně po dobu dvou sekund žádná nová data o poloze. Snímky pořízené v době, kdy se nezobrazuje symbol o, neobsahují data o poloze.