Následující motivové programy lze vybrat otočením voliče expozičních režimů do polohy SCENE a otáčením hlavního příkazového voliče až do zobrazení požadovaného motivového programu na monitoru.

Volič expozičních režimů

Hlavní příkazový volič

Monitor

Mějte na paměti, že motivový program nelze změnit během záznamu videosekvence.

Motivové programy

Vestavěný blesk se vypne.

Pomocné světlo AF se vypne.

Zamezení rozmazání snímků

Abyste zamezili rozmazání snímků chvěním fotoaparátu při použití dlouhých časů závěrky, použijte stativ.