Tato funkce se používá pro zablokování zábleskové expozice a umožňuje změnit kompozici snímku beze změny zábleskové expozice. Zaručuje tak správnou expozici hlavního objektu i v případě, že se tento objekt nenachází uprostřed obrazu. Záblesková expozice se automaticky změní při změně nastavení citlivosti ISO a clony.

Chcete-li použít blokování zábleskové expozice:

 1. Přidělte blokování zábleskové expozice ovládacímu prvku fotoaparátu.

  Přidělte položku Blokování záblesk. expozice s využitím uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků) ovládacímu prvku.

 2. Vyberte TTL řízení záblesku.

  Vyberte možnost TTL v položce Řízení záblesku > Zábleskový režim (vestav. blesk) v menu fotografování.

 3. Vyklopte blesk.

  V režimech P, S, A, M a 0 lze blesk vyklopit stisknutím tlačítka M (Y). V režimech i, k, p, n, o, s, w, f, d, e a ' se blesk podle potřeby vyklápí automaticky.

  Tlačítko M (Y)

 4. Zaostřete.

  Umístěte hlavní objekt do středu obrazového pole a namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.

 5. Zablokujte zábleskovou expozici.

  Po kontrole zobrazení indikace připravenosti k záblesku (M) stiskněte ovládací prvek vybraný v kroku 1. Blesk spustí měřicí předzáblesk pro zjištění správné zábleskové expozice. Zábleskový výstup (záblesková expozice) se zablokuje na dané úrovni a na zobrazovači se zobrazí symbol blokování zábleskové expozice (e).

 6. Změňte kompozici snímku.

 7. Exponujte.

  Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku. Další snímky lze v případě potřeby pořídit bez zrušení blokování zábleskové expozice.

 8. Zrušte blokování zábleskové expozice.

  Stisknutím ovládacího prvku vybraného v kroku 1 zrušte blokování zábleskové expozice. Ověřte, že se nadále nezobrazuje symbol blokování zábleskové expozice (e).

Měření expozice

Když se používá vestavěný blesk bez externího blesku, je oblast měřená pro funkci blokování zábleskové expozice omezena na kruhovou plošku o průměru 4 mm uprostřed obrazového pole. Když se vestavěný blesk používá jako hlavní blesk Master pro ovládání blesků Remote, měří fotoaparát celé obrazové pole.