Chcete-li zobrazit menu videosekvencí, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu 1 (menu videosekvencí).

Tlačítko G

Není zahrnuto mezi nastavení uložená do uživatelských nastavení U1 nebo U2 (0 Uložení uživatel. nastavení).

Viz také

Výchozí nastavení položek menu viz „Výchozí nastavení menu videosekvencí“ (0 Výchozí nastavení menu videosekvencí).