V době přípravy tohoto návodu bylo pro fotoaparát D7500 k dispozici následující příslušenství.

Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Nejnovější informace naleznete na naší webové stránce nebo v brožurách.

Použití konektoru pro připojení příslušenství

Příslušenství připojujte vyobrazeným způsobem, za současného vyrovnání značky H na připojovaném konektoru se značkou F vedle konektoru pro připojení příslušenství. Abyste zamezili výskytu závady způsobené cizím objektem v konektoru, zavřete krytku konektorů fotoaparátu, když konektor nepoužíváte.

Připojení konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje

Před připojením volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje vypněte fotoaparát.

 1. Připravte si fotoaparát.

  Otevřete krytku prostoru pro baterii () a krytku průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového zdroje ().

 2. Vložte konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B.

  Ujistěte se, že konektor vkládáte se správnou orientací podle obrázku, a přitiskněte jím oranžovou aretaci baterie ke straně. Po úplném vložení konektoru zajistí aretace konektor v těle fotoaparátu.

 3. Zavřete krytku prostoru pro baterii.

  Kabel konektoru pro připojení síťového zdroje umístěte tak, aby prošel průchodkou v těle fotoaparátu, a zavřete krytku prostoru pro baterii.

 4. Připojte síťový zdroj EH-5b/EH-5c.

  Připojte síťový kabel ke konektoru pro síťový kabel (AC) na síťovém zdroji () a poté připojte kabel konektoru pro připojení síťového zdroje do konektoru DC na síťovém zdroji (). Je-li fotoaparát napájen pomocí síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje, zobrazuje se na monitoru symbol V.