Při fotografování s využitím hledáčku můžete stisknutím tlačítka R zobrazit na monitoru obrazovku informací obsahující data, jako je například čas závěrky, clona, počet zbývajících snímků a režim činnosti zaostřovacích polí.

Tlačítko R

1 Režim fotografování
2 Indikace použití flexibilního programu
3 Indikace synchronizace blesku
4 Čas závěrky
5 Clona (clonové číslo)
6

Snímací režimy

Snímací frekvence sériového snímání

7 Indikace funkce Active D-Lighting
8 Indikace předvolby Picture Control
9 Indikace obrazového pole
10 „k“ (zobrazuje se, pokud je v paměti prostor pro více než 1 000 expozic)
11

Počet zbývajících snímků

Indikace časosběrného snímání

12

Indikace expozice

Zobrazení korekce expozice

Indikace průběhu bracketingu

Expoziční a zábleskový bracketing

Bracketing vyvážení bílé barvy

13

Vyvážení bílé barvy

Indikace jemného vyvážení bílé barvy

14 Indikace komentáře ke snímku
15 Informace o autorském právu
16 Velikost obrazu
17 Kvalita obrazu
18 Režimy automatického zaostřování
19 Indikace režimu činnosti zaostřovacích polí
20 Měření expozice
21

Indikace expozičního a zábleskového bracketingu

Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy

Indikace bracketingu ADL

Indikace funkce HDR

22

Úroveň bracketingu ADL

HDR – úroveň

Indikace vícenásobné expozice

23

Indikace připojení Bluetooth

Režim V letadle

24

Indikace připojení Wi-Fi

Indikace připojení Eye-Fi

25 Indikace signálu ze satelitů
26 Indikace redukce šumu pro dlouhé expozice
27 Indikace korekce vinětace
28 Automatická korekce zkreslení
29 Závěrka s elektronickou první lamelou
30 Opožděné spuštění závěrky
31 Indikace redukce vibrací
32

Indikace intervalového snímání

Indikace časosběrného snímání

Indikace „Nejsou nastavené hodiny“

33 Indikace zvukové signalizace
34 Indikace stavu baterie
35

Indikace citlivosti ISO

Citlivost ISO

Indikace automatické regulace citlivosti ISO

36 Symbol i
37 Zábleskový režim
38 Indikace řízení záblesku
39 Indikace blokování zábleskové expozice
40

Indikace korekce zábleskové expozice

Hodnota korekce zábleskové expozice

41

Indikace korekce expozice

Hodnota korekce expozice

Poznámka: Indikace jsou z ilustračních důvodů zobrazeny všechny současně.

Vypnutí monitoru

Pro odstranění provozních informací (fotografické informace a informace o nastavení blesků) z monitoru stiskněte znovu tlačítko R nebo namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Není-li provedena žádná operace po dobu cca 4 s, monitor se automaticky vypne. Monitor se vypne rovněž v případě, že zakryjete snímač pohledu do hledáčku nebo se podíváte do hledáčku. Informace o výběru doby činnosti monitoru před jeho automatickým vypnutím viz uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 Zpožď. pro vypn. monitoru).

Viz také

Informace o změně barvy písma na obrazovce informací viz B > Obrazovka informací (0 Obrazovka informací).

Symbol Y („Nejsou nastavené hodiny“)

Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislým nabíjecím zdrojem energie, který je dle potřeby nabíjen, když je vložena hlavní baterie nebo když je fotoaparát napájen pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje (0 Další příslušenství). Dva dny nabíjení postačí k napájení hodin po dobu přibližně tří měsíců. Pokud na obrazovce informací bliká symbol Y, bylo nastavení hodin fotoaparátu resetováno a hodnoty data a času zaznamenávané na nově pořizované snímky nejsou správné. V takovém případě nastavte pomocí položky Časové pásmo a datum > Datum a čas v menu nastavení správné hodnoty času a data (0 Časové pásmo a datum).