Chcete-li zobrazit menu přehrávání, stiskněte tlačítko G a vyberte kartu K (menu přehrávání).

Tlačítko G

Viz také

Výchozí nastavení položek menu viz „Výchozí nastavení menu přehrávání“ (0 Výchozí nastavení menu přehrávání).