Věnujte trochu času seznámení s ovládacími prvky a indikacemi fotoaparátu. Tuto část je výhodné si založit a odkazovat se na ni během čtení dalších částí návodu.

Tělo fotoaparátu

1 Volič snímacích režimů
2 Volič expozičních režimů
3 Očko pro upevnění popruhu
4 Tlačítko aretace voliče expozičních režimů
5 Tlačítko aretace voliče snímacích režimů
6 Sáňky pro upevnění příslušenství (volitelných blesků)
7 Tlačítko záznamu videosekvence
8 Hlavní vypínač
9 Tlačítko spouště
10

Tlačítko E

11

Tlačítko S/Q

12 Kontrolní panel
13 Značka obrazové roviny (E)

1 Vestavěný blesk
2 Stereofonní mikrofon
3

Pomocné světlo AF

Kontrolka samospouště

Světlo předblesku proti červeným očím

4 Zrcadlo
5 Montážní značka objektivu
6

Tlačítko M/Y

7 Infračervený přijímač
8

Tlačítko D

9 Krytka konektoru USB, HDMI a konektoru pro externí mikrofon
10 Krytka konektoru pro připojení příslušenství a konektoru pro sluchátka
11 Tlačítko aretace bajonetu
12 Tlačítko režimů automatického zaostřování
13 Volič zaostřovacích režimů
14 Konektor pro externí mikrofon
15 Konektor USB
16 Konektor HDMI
17 Konektor pro připojení příslušenství
18 Konektor pro sluchátka

1 Pomocný příkazový volič
2 Tlačítko Fn1
3 Tlačítko Fn2
4 Krytka prostoru pro baterii
5 Aretace krytky prostoru pro baterii
6 Krytka průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového zdroje
7 Stativový závit
8 Kontakty CPU
9 Upevňovací bajonet
10 Propojení AF
11 Krytka těla

1

Tlačítko O/Q

2

Tlačítko K

3 Výklopný monitor
4 Tlačítko G
5

Tlačítko L/U

6

Tlačítko X/T

7

Tlačítko W/Z

8

Tlačítko R

9 Okulár hledáčku
10 Snímač pohledu do hledáčku
11 Gumová očnice
12 Volič dioptrické korekce hledáčku
13

Tlačítko A

14 Hlavní příkazový volič
15 Reproduktor
16

Tlačítko a

17 Multifunkční volič
18 Tlačítko J
19 Aretace volby zaostřovacích polí
20 Kontrolka přístupu na paměťovou kartu
21 Krytka slotu pro paměťovou kartu
22

Tlačítko i

23 Volič živého náhledu

Zavřete krytku konektorů

Pokud konektory nepoužíváte, zavřete krytku konektorů. Cizí objekty v konektorech mohou narušovat přenos dat.

Podsvícení LCD

Otočením hlavního vypínače směrem k symbolu D se aktivuje časovač pohotovostního režimu a podsvícení kontrolního panelu (podsvícení LCD), které umožňuje sledovat zobrazované údaje ve tmě. Po uvolnění hlavního vypínače zůstává podsvícení zapnuté po dobu několika sekund během činnosti časovače pohotovostního režimu nebo až do spuštění závěrky či opětovného otočení hlavního vypínače směrem k symbolu D.

Hlavní vypínač

Reproduktor

Mikrofon ani reproduktor neumisťujte do blízkosti magnetických zařízení. Nedodržení tohoto upozornění může nepříznivě ovlivnit data uložená na magnetických zařízeních.

Volič expozičních režimů

Fotoaparát nabízí níže uvedené režimy. Chcete-li vybrat režim, stiskněte tlačítko aretace voliče expozičních režimů a otočte voličem expozičních režimů.

Volič expozičních režimů

Tlačítko aretace voliče expozičních režimů

1

Režimy P, S, A a M :

P — Programová automatika

S — Clonová automatika

A — Časová automatika

M — Manuální expoziční režim

2

Plně automatické režimy Auto:

i Režim Auto

j Rež. Auto (vypnutý blesk)

3 Režimy se speciálními efekty
4 Režimy U1 a U2
5 Motivové programy

Objektivy bez CPU

Objektivy bez CPU (0 Kompatibilní objektivy bez CPU) lze používat pouze v režimu M. Vyberete-li při použití objektivu bez CPU jiný režim, zablokuje se závěrka.

Pípnutí v režimu živého náhledu

Pípnutí může zaznít, pokud v režimu živého náhledu otočíte voličem expozičních režimů. Tato signalizace neznamená chybu ani poruchu.

Kontrolní panel

Kontrolní panel zobrazuje různá nastavení fotoaparátu v době, kdy je fotoaparát zapnutý. Na uvedeném vyobrazení se nacházejí položky, které se zobrazí při prvním zapnutí fotoaparátu; informace o dalších nastaveních naleznete v příslušných částech tohoto návodu.

1 Čas závěrky
2 Clona (clonové číslo)
3 Citlivost ISO
4 Počet zbývajících snímků
5 Indikace stavu baterie
6 Měření expozice
7

Indikace citlivosti ISO

Indikace automatické regulace citlivosti ISO

Indikace po vypnutí fotoaparátu

Pokud je fotoaparát vypnutý a je vložena baterie a paměťová karta, zobrazuje se počet zbývajících snímků (u některých typů paměťových karet se tato informace zobrazuje v ojedinělých případech pouze v době, kdy je fotoaparát zapnutý).

Kontrolní panel

Hledáček

1 Indikace režimu speciálních efektů
2 Indikace monochromatického režimu
3 Značky oblasti činnosti automatického zaostřování
4 Indikace „Není vložena paměťová karta“
5 Výřez 1,3× z formátu DX
6 Pomocná mřížka (zobrazuje se při použití možnosti Zapnuto v uživatelské funkci d6, Zobraz. mřížky v hledáčku)
7 Zaostřovací pole
8 Indikace výřezu 1,3× z formátu DX
9 Indikace náklonu směrem nahoru a dolů 1, 2
10 Detekce blikání obrazu
11 Indikace bočního náklonu 1, 3
12 Indikace zaostření
13 Expoziční paměť
14 Indikace použití flexibilního programu
15 Čas závěrky
16 Clona (clonové číslo)
17 Indikace funkce HDR
18

Indikace expozičního/zábleskového bracketingu

Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy

Indikace bracketingu ADL

19 Varovná indikace nízké kapacity baterie
20 Indikace citlivosti ISO
21 „k“ (zobrazuje se, pokud je v paměti prostor pro více než 1 000 expozic)
22 Indikace připravenosti k záblesku
23 Indikace blokování zábleskové expozice
24 Indikace synchronizace blesku
25

Indikace expozice

Zobrazení korekce expozice

26 Indikace korekce zábleskové expozice
27 Indikace korekce expozice
28 Indikace automatické regulace citlivosti ISO
29

Počet zbývajících snímků

Počet snímků zbývajících do zaplnění vyrovnávací paměti

Citlivost ISO

Indikace měření vyvážení bílé barvy pro manuální nastavení

Lze zobrazit stisknutím tlačítka, ke kterému byla přiřazena funkce Virtuál. horizont v hledáčku pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 f1: Uživ. přiřazení ovládacích prvků).

Při otočení fotoaparátu do orientace na výšku (portrét) pracuje jako indikace bočního náklonu.

Při otočení fotoaparátu do orientace na výšku (portrét) pracuje jako indikace náklonu směrem nahoru a dolů.

Poznámka: Indikace jsou z ilustračních důvodů zobrazeny všechny současně.

Není vložena baterie

Pokud je baterie zcela vybitá nebo není vůbec vložena do fotoaparátu, indikace v hledáčku ztmavne. Jde o normální jev, který neznamená závadu. Indikace v hledáčku se vrátí do normálního stavu po vložení plně nabité baterie.

Indikace na kontrolním panelu a v hledáčku

Jas zobrazení na kontrolním panelu a indikací v hledáčku se mění v závislosti na okolní teplotě a rychlost reakce zobrazovačů může za nízkých teplot klesat. Jde o normální jev, který neznamená závadu.

Volič dioptrické korekce hledáčku

Otáčejte voličem dioptrické korekce hledáčku, dokud neuvidíte ostře zobrazené značky oblasti činnosti automatického zaostřování. Během manipulace s voličem za současného pohledu do hledáčku dávejte pozor, abyste si neporanili oko prstem nebo nehtem.

Rozostřený hledáček

Zaostřený hledáček

Použití výklopného monitoru

Monitor je možné natočit do různých úhlů, jak je ukázáno níže.


Normální použití: Monitor se za normálních okolností používá v transportní poloze.


Snímky z podhledu: Pro fotografování v živém náhledu s fotoaparátem drženým nízko u země vyklopte monitor nahoru.


Snímky z nadhledu: Pro fotografování v živém náhledu s fotoaparátem drženým nad hlavou vyklopte monitor dolů.

Použití monitoru

Monitorem otáčejte opatrně a přestaňte jím otáčet v okamžiku, kdy ucítíte odpor. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Nebudete-li dbát těchto upozornění, může dojít k poškození fotoaparátu nebo monitoru. Je-li fotoaparát upevněn na stativu, dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu monitoru se stativem.

Nezvedejte a nepřenášejte fotoaparát za monitor. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození fotoaparátu. Pokud monitor nepoužíváte k fotografování, vraťte jej do transportní polohy.

Grip a části fotoaparátu okolo monitoru mohou být horké. Tato situace neznamená závadu.

Tato oblast je obzvláště horká.

Zamezte kontaktu kapaliny a vnitřní strany monitoru. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození výrobku.

Automatické vypnutí obrazovky informací

Snímač pohledu do hledáčku automaticky vypne během činnosti časovače pohotovostního režimu obrazovku informací v okamžiku přiblížení oka k hledáčku. Obrazovka informací se znovu automaticky zapne po vzdálení oka od hledáčku. Podle potřeby můžete zamezit vypnutí obrazovky informací pomocí položky Autom. vypnutí obraz. inform. (0 Autom. vypnutí obraz. inform.) v menu nastavení. Mějte však na paměti, že bez ohledu na vybranou možnost se obrazovka informací vypne po doběhnutí časovače pohotovostního režimu.

Použití dotykové obrazovky

Dotykový monitor podporuje následující operace:


Rychlý pohyb

Rychle posuňte prstem na krátkou vzdálenost po monitoru směrem doleva nebo doprava.


Posunutí

Posuňte prstem po monitoru.


Roztažení/sevření

Umístěte dva prsty na monitoru a roztáhněte je od sebe nebo sevřete k sobě.

Použití dotykové obrazovky

Během přehrávání (0 Použití dotykové obrazovky) lze použít dotykovou obrazovku pro:

  • Zobrazení dalších snímků
  • Zvětšení nebo zmenšení snímku
  • Zobrazení náhledů
  • Zobrazení videosekvencí

V režimu živého náhledu lze použít dotykovou obrazovku k pořizování snímků (expozice dotykem; 0 Fotografování dotykem (expozice dotykem)) nebo ke změření hodnoty bodového vyvážení bílé barvy (0 Živý náhled (Bodové vyvážení bílé barvy)). Dotykovou obrazovku lze použít rovněž k psaní (0 Zadání textu) nebo pohybu v menu (0 Použití dotykové obrazovky).

Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka reaguje na statickou elektřinu a nemusí reagovat při zakrytí ochrannými fóliemi třetích výrobců nebo při dotyku nehty či rukama v rukavicích. Nepoužívejte nadměrnou sílu a nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty.

Použití dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka nemusí reagovat očekávaným způsobem při pokusu o provedení operace a současném ponechání dlaně nebo jiného prstu v dotyku s jiným místem obrazovky. Obrazovka nemusí rozpoznat jiná gesta v případě příliš slabého doteku, v případě příliš rychlého pohybu prstů či pohybu na příliš krátkou vzdálenost, v případě přerušovaného doteku, resp. v případě nesprávné koordinace pohybu obou prstů během gesta roztažení nebo sevření.

Povolení a zakázání ovládání dotykem

Ovládání dotykem lze povolit nebo zakázat pomocí položky Ovládání dotykem v menu nastavení (0 Ovládání dotykem).

Viz také

Informace o výběru směru rychlého pohybu prstem pro zobrazení dalších snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků viz B > Ovládání dotykem (0 Ovládání dotykem).

Fotografování dotykem (expozice dotykem)

Dotykem monitoru zaostříte a zdvihnutím prstu provedete expozici snímku.

Klepnutím na symbol vyobrazený na ilustraci vyberete operaci aktivovanou klepnutím na monitor v režimu fotografování. Vyberte z následujících možností:

Informace o zaostřování v režimu fotografování dotykem viz „Zaostřování“ (0 Automatické zaostřování).

Pořizování snímků s využitím možností fotografování dotykem

I když je zobrazen symbol 8 indikující aktivaci možností pro fotografování dotykem, lze použít k zaostření a expozici snímků tlačítko spouště. Tlačítko spouště použijte pro pořizování snímků v režimu sériového snímání (0 Volba snímacího režimu) a během záznamu videosekvence. Možnosti pro fotografování dotykem lze použít v režimu sériového snímání pouze k pořizování jednotlivých snímků a nelze je použít k pořízení snímků během záznamu videosekvence.

Dotykovou obrazovku nelze použít k umístění zaostřovacího pole při nastavení aretace volby zaostřovacích polí do polohy L (blokováno) (0 Manuální výběr zaostřovacího pole), lze ji však použít k výběru objektu při volbě zaostřování s detekcí tváří jako režimu činnosti zaostřovacích polí (0 Režimy činnosti zaostřovacích polí).

V režimu samospouště (0 Samospoušť (E)) fotoaparát zaostří na vybraný objekt a zablokuje zaostření při dotyku monitoru. Samospoušť se spustí při zdvihnutí prstu z monitoru. Ve výchozích nastaveních dojde ke spuštění závěrky po uplynutí přibližně 10 s od spuštění časovače; zpoždění a počet snímků lze změnit pomocí uživatelské funkce c3 (Samospoušť, 0 Samospoušť). Pokud je v položce Počet snímků vybrán vyšší počet než 1, fotoaparát automaticky pořizuje jeden snímek za druhým až do zaznamenání vybraného počtu snímků.

Multifunkční volič

V tomto návodu jsou úkony prováděné pomocí multifunkčního voliče označovány symboly 1, 3, 4 a 2.

  • 1: Stisknutí multifunkčního voliče směrem nahoru
  • 3: Stisknutí multifunkčního voliče směrem dolů
  • 4: Stisknutí multifunkčního voliče směrem doleva
  • 2: Stisknutí multifunkčního voliče směrem doprava
  • Tlačítko J