1. Stiskněte tlačítko K.

  Na monitoru se zobrazí snímek.

  Tlačítko K

 2. Zobrazte další snímky.

  Další snímky lze zobrazit stisknutím tlačítek 4 a 2 nebo rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo doprava na monitoru. Pro zobrazení dalších informací o aktuálním snímku stiskněte tlačítka 1 a 3 (0 Informace o snímku).

  Chcete-li ukončit přehrávání a vrátit se do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Kontrola snímku

Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání (0 Kontrola snímků), zobrazují se pořizované snímky po expozici automaticky na monitoru.

Vymazání nepotřebných snímků

Chcete-li vymazat snímek aktuálně zobrazený na monitoru, stiskněte tlačítko O (Q). Mějte na paměti, že vymazané snímky již nelze obnovit.

 1. Zobrazte snímek.

  Podle popisu v kapitole „Základy přehrávání“ (0 Základy přehrávání) zobrazte snímek, který chcete vymazat.

  Tlačítko K

 2. Vymažte snímek.

  Stiskněte tlačítko O (Q). Zobrazí se dialog pro potvrzení; opětovným stisknutím tlačítka O (Q) vymažte snímek a vraťte se k přehrávání. Chcete-li se vrátit zpět bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.

  Tlačítko O (Q)

Vymazat

Chcete-li vymazat vybrané snímky (0 Vybrané: Vymazání vybraných snímků), všechny snímky pořízené k vybranému datu (0 Vybrat datum: Vymazání snímků pořízených k vybranému datu) nebo všechny snímky z vybraného umístění na paměťové kartě (0 Menu přehrávání), použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání.