Tato část popisuje fotografování v režimech i a j. i a j jsou automatické režimy typu „zaměř a stiskni“, ve kterých je většina nastavení prováděna fotoaparátem podle snímacích podmínek; jediným rozdílem mezi oběma režimy je, že v režimu j nepracuje blesk.

 1. Zapněte fotoaparát.

  Rozsvítí se obrazovka informací a kontrolní panel.

  Hlavní vypínač

 2. Za současného stisknutí aretace voliče expozičních režimů na horní straně fotoaparátu otočte volič do polohy i nebo j.

  Volič expozičních režimů

  Tlačítko aretace voliče expozičních režimů

  Tvorbu kompozice snímků lze provádět s využitím hledáčku nebo monitoru (živý náhled). Chcete-li spustit živý náhled, otočte volič živého náhledu do polohy C a stiskněte tlačítko a.

  Volič živého náhledu

  Tlačítko a

  Tvorba kompozice snímků v hledáčku

  Tvorba kompozice snímků na monitoru (živý náhled)

 3. Připravte si fotoaparát.

  Fotografování s využitím hledáčku: Při tvorbě kompozice snímků v hledáčku uchopte grip fotoaparátu pravou rukou a levou rukou podepřete tělo přístroje nebo objektiv. Lokty držte u těla.

  Živý náhled: Při tvorbě kompozice snímků na monitoru uchopte grip fotoaparátu pravou rukou a levou rukou podepřete objektiv.

  Tvorba kompozice snímků v orientaci na výšku (portrétní orientace)

  Při tvorbě kompozice snímků v portrétní orientaci (na výšku) držte fotoaparát níže vyobrazeným způsobem.

  Tvorba kompozice snímků v hledáčku

  Tvorba kompozice snímků na monitoru

 4. Vytvořte kompozici snímku.

  Fotografování s využitím hledáčku: Hlavní objekt umístěte v hledáčku tak, aby se nacházel uvnitř oblasti vymezené značkami oblasti činnosti automatického zaostřování.

  Značky oblasti činnosti automatického zaostřování

  Živý náhled: Ve výchozím nastavení fotoaparát automaticky detekuje tváře a vybírá zaostřovací pole. Není-li detekována žádná tvář, umístěte pomocí multifunkčního voliče zaostřovací pole na hlavní objekt.

  Zaostřovací pole

  Použití objektivu se zoomem

  Pomocí zoomového kroužku zvětšete objekt tak, aby vyplnil větší část plochy snímku, nebo rozšiřte záběr, aby se zvětšila plocha viditelná na konečném snímku (pro zvětšení objektu zvolte delší ohniskovou vzdálenost na stupnici ohniskových vzdáleností objektivu, pro rozšíření záběru zvolte kratší ohniskovou vzdálenost).

  Zvětšení Rozšíření záběru

  Zoomový kroužek

 5. Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

  Fotografování s využitím hledáčku: Zaostřete namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (pokud je fotografovaný objekt špatně osvětlen, může se rozsvítit pomocné světlo AF). Po dokončení zaostřování se v hledáčku zobrazí aktivní zaostřovací pole a indikace zaostření (I).

  Zaostřovací pole

  Indikace zaostření

  Indikace zaostření Popis
  I Je zaostřeno na objekt.
  F Je zaostřeno před objekt.
  H Je zaostřeno za objekt.
  FH
  (bliká)
  Fotoaparát není schopen automaticky zaostřit (0 Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování).

  Živý náhled: Během zaostřování bliká zaostřovací pole zeleně. Pokud je fotoaparát schopen zaostřit, zobrazí se zaostřovací pole zeleně; v opačném případě zaostřovací pole červeně bliká.

  Zaostřovací pole

 6. Exponujte.

  Plynule domáčkněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku. Rozsvítí se kontrolka přístupu na paměťovou kartu a pořízený snímek se na několik sekund zobrazí na monitoru. Dokud kontrolka přístupu na paměťovou kartu nezhasne a zaznamenávání snímku neskončí, nevyjímejte paměťovou kartu a neodpojujte ani nevyjímejte zdroj energie.

  Kontrolka přístupu na paměťovou kartu

  Chcete-li ukončit živý náhled, stiskněte tlačítko a.

  Tlačítko a

Časovač pohotovostního režimu (fotografování s využitím hledáčku)

Indikace v hledáčku a některé indikace na kontrolním panelu se v případě, že není po dobu přibližně šesti sekund provedena žádná operace, vypnou pro snížení vybíjení baterie. Pro opětovnou aktivaci indikací namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Dobu nečinnosti před automatickým doběhnutím časovače pohotovostního režimu lze upravit pomocí uživatelské funkce c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 Časovač pohotovost. režimu).

Expozimetr zapnutý

Expozimetr vypnutý

Vestavěný blesk

Pokud je třeba pro dosažení správné expozice v režimu i doplňkové osvětlení, při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se automaticky vyklopí vestavěný blesk. Pokud je blesk vyklopený do pracovní polohy, lze pořizovat snímky pouze v případě zobrazení indikace připravenosti k záblesku (M). Není-li zobrazena indikace připravenosti k záblesku, blesk se nabíjí; v takovém případě krátce sejměte prst z tlačítka spouště a zkuste tlačítko stisknout znovu.

Hledáček

Živý náhled

Chcete-li šetřit energii v době, kdy blesk nepoužíváte, stiskněte blesk jemně dolů, až zaklapne do aretované transportní polohy.

Tipy pro živý náhled

Zobrazení a skrytí indikací

Stisknutím tlačítka R se přepínají ve smyčce následující zobrazení.

Virtuální horizont   Zapnuté informace

Pomocná mřížka   Vypnuté informace

Zvětšení obrazu v režimu živého náhledu

Stisknutím tlačítka X (T) se až přibližně 17× zvětší zobrazení na monitoru. V pravém dolním rohu monitoru se zobrazí navigační obrazovka v šedém rámečku. Pomocí multifunkčního voliče můžete procházet částmi obrazu, které nejsou aktuálně viditelné na monitoru, nebo můžete stisknout tlačítko W (Z) pro zmenšení zvětšeného obrazu.

Tlačítko X (T)

Navigační obrazovka

Zobrazení odpočítávání

Posledních 30 s před automatickým ukončením živého náhledu se zobrazuje odpočítávání (časovač se zbarví červeně, pokud se režim živého náhledu ukončuje z důvodu ochrany vnitřních obvodů nebo pokud je použita jiná možnost než Žádný limit v uživatelské funkci c4 – Zpožď. pro vypn. monitoru > Živý náhled; 0 Zpožď. pro vypn. monitoru – 5 s před automatickým vypnutím monitoru). V závislosti na snímacích podmínkách se může časovač zobrazit ihned po aktivaci živého náhledu.

Doba nečinnosti pro automatické vypnutí monitoru (živý náhled)

Není-li provedena po dobu přibližně deseti minut žádná operace, monitor se vypne. Dobu nečinnosti před automatickým vypnutím monitoru lze vybrat pomocí uživatelské funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 Zpožď. pro vypn. monitoru) > Živý náhled.

Expozice

V závislosti na fotografované scéně se může expozice lišit od expozice, kterou lze získat při fotografování bez živého náhledu.

Fotografování v živém náhledu

Aby se zabránilo ovlivnění snímků a expozice světlem vnikajícím do hledáčku, lze před fotografováním sejmout gumovou očnici a zakrýt hledáček dodávanou krytkou okuláru hledáčku (0 Zakryjte hledáček).

Přestože se neobjeví na výsledných snímcích, mohou se na monitoru zobrazit zubaté obrysy, barevné obrysy, moaré a jasné skvrny společně s jasnými místy nebo proužky v některých oblastech osvětlených blikající reklamou a dalšími přerušovanými světelnými zdroji, resp. v případě osvětlení objektu bleskem nebo jiným silným zdrojem světla s krátkou dobou svícení. Dále se může zejména při horizontálním panorámování nebo při rychlém pohybu objektu horizontálně napříč záběrem vyskytnout u pohyblivých objektů zkreslení obrazu. Blikání obrazu a proužkování viditelné na monitoru při použití zářivkového osvětlení nebo osvětlení rtuťovými či sodíkovými výbojkami lze potlačit pomocí položky Redukce blikání obrazu v menu videosekvencí (0 Redukce blikání obrazu), přesto však mohou být tyto jevy při některých časech závěrky viditelné i na výsledných snímcích. Při fotografování v režimu živého náhledu nemiřte fotoaparátem do slunce či jiných silných zdrojů světla. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození vnitřních obvodů fotoaparátu.

Použití živého náhledu po delší dobu může způsobit zahřátí gripu a částí fotoaparátu okolo monitoru. Tato situace neznamená závadu.

Tato oblast je obzvláště horká.