Active D-Lighting

Funkce Active D-Lighting zachovává detaily ve světlech a stínech a vytváří snímky s přirozeně působícím kontrastem. Tuto funkci použijte pro vysoce kontrastní scény – například při fotografování jasně osvětlených exteriérů přes dveře či okno nebo při fotografování objektů ve stínu za slunečních dní. Její použití je nejúčinnější v kombinaci s měřením expozice Matrix (0 Měření expozice).

Funkce Active D-Lighting vypnutá

Funkce Active D-Lighting: Y Automaticky

Funkce „Active D-Lighting“ v porovnání s funkcí „D-Lighting“

Položka Active D-Lighting v menu fotografování a v menu videosekvencí upravuje expozici před pořízením snímků z důvodu optimalizace dynamického rozsahu, zatímco položka D-Lighting v menu retušování (0 D-Lighting) vyjasňuje stíny u již pořízených snímků.

Použití funkce Active D-Lighting:

 1. Vyberte položku Active D-Lighting.

  Vyberte položku Active D-Lighting v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte požadovanou možnost.

  Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J. Je-li vybrána možnost Y Automaticky, fotoaparát automaticky upravuje nastavení funkce Active D-Lighting podle snímacích podmínek (v režimu M je však nastavení Y Automaticky rovnocenné nastavení Q Normální).

Active D-Lighting

Na snímcích pořízených s použitím funkce Active D-Lighting se může objevit obrazový šum (náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky). U některých objektů může být patrné nerovnoměrné stínování. Funkce Active D-Lighting nepracuje při použití vysokých citlivostí ISO (Hi 0,3 – Hi 5).

Funkce Active D-Lighting a videosekvence

Pokud je vybrána možnost Stejné nast. jako pro fotogr. v položce Active D-Lighting v menu videosekvencí a možnost Automaticky v menu fotografování, jsou videosekvence pořizovány s nastavením ekvivalentním možnosti Normální. Funkce Active D-Lighting nepracuje při velikosti obrazu 3 840 × 2 160.

Viz také

Informace o změnách nastavení funkce Active D-Lighting při expozici sérií snímků viz „Bracketing“ (0 Bracketing ADL).

Vysoký dynamický rozsah (HDR)

Funkce High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah, HDR), která je vhodná pro fotografování objektů s vysokým kontrastem, kombinuje dvě různé expozice do jediného snímku zachovávajícího detaily ve světlech i stínech. Funkce HDR je nejúčinnější v kombinaci s měřením expozice Matrix (0 Měření expozice; při použití bodového měření či integrálního měření se zdůrazněným středem a objektivu bez CPU je účinek nastavení Automaticky ekvivalentní nastavení Normální). Funkci HDR nelze používat u snímků NEF (RAW). Pokud je aktivní funkce HDR, nelze použít zábleskové osvětlení, bracketing (0 Bracketing), vícenásobnou expozici (0 Vícenásobná expozice), časosběrné snímání (0 Časosběrné snímání) a časy závěrky A a %.

První expozice (tmavší)

+

Druhá expozice (světlejší)

Kombinovaný snímek HDR

 1. Vyberte položku HDR (vysoký dynam. rozsah).

  Vyberte položku HDR (vysoký dynam. rozsah) v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte režim.

  Vyberte položku Režim HDR a stiskněte tlačítko 2.

  Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko J.

  • Chcete-li pořídit série snímků HDR, vyberte možnost 6 Zapnuto (série). Funkce HDR zůstává aktivní až do výběru možnosti Vypnuto v položce Režim HDR.
  • Chcete-li pořídit jeden snímek HDR, vyberte možnost Zapnuto (jeden snímek). Po vytvoření jednoho snímku HDR se automaticky obnoví normální fotografování.
  • Chcete-li se vrátit zpět bez vytvoření dalších snímků HDR, vyberte možnost Vypnuto.

  Je-li vybrána možnost Zapnuto (série) nebo Zapnuto (jeden snímek), zobrazuje se v hledáčku symbol l.

 3. Výběr položku HDR – úroveň.

  Chcete-li vybrat expoziční rozdíl mezi oběma snímky (úroveň funkce HDR), vyberte položku HDR – úroveň a stiskněte tlačítko 2.

  Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko J. Pokud je vybrána možnost Automaticky, fotoaparát automaticky upraví nastavení úrovně funkce HDR podle fotografované scény.

 4. Vytvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte.

  Fotoaparát provede při stisknutí tlačítka spouště až na doraz dvě expozice. Během kombinování snímků fotoaparátem bliká na kontrolním panelu symbol l j a v hledáčku symbol l l; až do dokončení záznamu nelze zhotovit žádné další snímky. Bez ohledu na aktuálně nastavený snímací režim se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí pouze jeden snímek.

  Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série), vypne se funkce HDR pouze výběrem možnosti Vypnuto v položce Režim HDR; pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), vypne se funkce HDR automaticky po expozici snímku. Po ukončení funkce HDR zmizí symbol l.

Tvorba kompozice snímků HDR

Okraje snímků se oříznou. Požadovaných výsledků se nemusí dosáhnout v případě, že se fotoaparát nebo objekt během expozice pohybuje. Doporučuje se použít stativ. V závislosti na fotografovaném motivu nemusí být účinky funkce patrné, okolo jasných objektů se mohou zobrazit stíny a okolo tmavých objektů se může zobrazit světelné halo. U některých objektů může být patrné nerovnoměrné stínování.

Tlačítko BKT

Pokud je vybrána možnost HDR (vysoký dynam. rozsah) v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko BKT + y (0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků), můžete vybrat režim HDR stisknutím tlačítka BKT a otáčením hlavního příkazového voliče a úroveň funkce stisknutím tlačítka BKT a otáčením pomocného příkazového voliče. Režim a úroveň funkce se zobrazují na kontrolním panelu: symboly reprezentující režim jsou 5 pro Vypnuto, B pro Zapnuto (jeden snímek) a 6 pro Zapnuto (série), zatímco symboly představující úroveň funkce jsou & pro Automaticky, 7 pro Velmi vysoká, 8 pro Vysoká, 9 pro Normální a ! pro Nízká.

Intervalové snímání

Pokud je vybrána možnost Zapnuto (série) v položce Režim HDR před zahájením intervalového snímání, pokračuje fotoaparát v pořizování snímků HDR ve zvoleném intervalu (pokud je vybrána možnost Zapnuto (jeden snímek), intervalové snímání se ukončí po expozici jednoho snímku).