Před vložením nebo vyjmutím baterie nebo paměťové karty zkontrolujte, jestli je hlavní vypínač v poloze OFF. Baterii vložte ve vyobrazené orientaci tak, aby stiskla oranžovou aretaci baterie ke straně. Aretace zajistí baterii po jejím zasunutí až na doraz do těla fotoaparátu.

Aretace baterie

Uchopte paměťovou kartu vyobrazeným způsobem a zasuňte ji tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy.

Baterie a nabíječka

Přečtěte si a dodržujte varování a upozornění uvedená v kapitolách „Pro vaši bezpečnost“ (0 Pro vaši bezpečnost) a „Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění“ (0 Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění).

Paměťové karty

  • Paměťové karty mohou být po použití horké. Při vyjímání paměťových karet z fotoaparátu proto buďte opatrní.
  • Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. Během formátování nebo ukládání, mazání či kopírování dat do počítače nevyjímejte paměťovou kartu z fotoaparátu, nevypínejte fotoaparát a neodpojujte ani nevyjímejte zdroj energie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít ke ztrátě dat či k poškození fotoaparátu nebo karty.
  • Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
  • Kartu neohýbejte, nenechte spadnout ani ji nevystavujte silnému mechanickému namáhání.
  • Nepůsobte silou na pouzdro karty. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození karty.
  • Kartu nevystavujte působení vody, horka, vysokého stupně vlhkosti nebo přímého slunečního světla.
  • Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.

Není vložena paměťová karta

Není-li ve fotoaparátu vložena žádná paměťová karta, zobrazuje se na kontrolním panelu a v hledáčku symbol S. Při vypnutí fotoaparátu s vloženou nabitou baterií se v okamžiku, kdy není přítomna žádná paměťová karta, zobrazí na kontrolním panelu symbol S.

Spínač ochrany proti zápisu

Paměťové karty SD jsou vybaveny spínačem ochrany proti zápisu, který slouží jako ochrana před náhodnou ztrátou dat. Pokud je spínač nastaven do polohy „blokováno“, nelze paměťovou kartu formátovat a nelze mazat ani zaznamenávat snímky (při pokusu o spuštění závěrky se na monitoru zobrazí varování). Pro odaretování paměťové karty posuňte spínač do polohy „zápis“.

Spínač ochrany proti zápisu

Vyjmutí baterie a paměťových karet

Vyjmutí baterie

Chcete-li vyjmout baterii, vypněte fotoaparát a otevřete krytku prostoru pro baterii. Stisknutím aretace baterie ve směru vyobrazeném šipkou uvolněte baterii a poté ji ručně vyjměte.

Vyjmutí paměťových karet

Poté, co se ujistíte, že kontrolka přístupu na paměťovou kartu nesvítí, vypněte fotoaparát, otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu a stiskněte kartu směrem dovnitř a poté ji uvolněte (). Poté lze kartu ručně vyjmout ().