Při prvním zapnutí fotoaparátu budete vyzváni, abyste pomocí multifunkčního voliče a tlačítka J vybrali jazyk.

Zobrazí se průvodce připojením; pro spárování fotoaparátu a chytrého zařízení postupujte podle pokynů v kapitole „Připojení s využitím funkce SnapBridge“ (0 Připojení s využitím funkce SnapBridge).

Chcete-li pokračovat ve spárování fotoaparátu s chytrým zařízením bez použití funkce SnapBridge, stiskněte tlačítko G a pomocí multifunkčního voliče a tlačítka J nastavte hodiny fotoaparátu. Dokud nejsou nastaveny hodiny, nelze provádět žádné další operace.

Tlačítko G

Vyberte časové pásmo

Vyberte formát data

Vyberte možnost pro nastavení letního času

Nastavte čas a datum (mějte na paměti, že fotoaparát využívá 24hodinový cyklus)

Opakování párování později

Pokud nedokončíte párování při prvním zapnutí fotoaparátu, můžete je kdykoli znovu spustit výběrem položky Připojit k chytrému zařízení v menu nastavení fotoaparátu (0 Připojit k chytrému zařízení).