K většině volitelných možností pro fotografování, přehrávání a nastavení lze přistupovat prostřednictvím menu fotoaparátu. Chcete-li zobrazit menu, stiskněte tlačítko G.

Tlačítko G

1 Karty menu
2

Položky menu

Položky v aktuálně vybraném menu.

3 Aktuální nastavení jsou označena symboly.
4 Posuvník ukazuje polohu v rámci aktuálního menu.
5 Symbol nápovědy (0 Symbol d (Nápověda))

Karty menu

K dispozici jsou následující menu:

Práce s menu fotoaparátu

Ovládací prvky pro práci s menu

K navigaci v menu lze použít dotykovou obrazovku nebo multifunkční volič a tlačítko J.

 • 1: Pohyb kurzoru nahoru
 • 3: Pohyb kurzoru dolů
 • 4: Zrušení a návrat do předchozího menu
 • 2: Potvrzení výběru položky nebo zobrazení vnořeného menu
 • Tlačítko J: potvrzení výběru položky

Symbol d (Nápověda)

Pokud se v levém spodním rohu monitoru zobrazí symbol d, lze stisknutím tlačítka L (U) zobrazit popis k aktuálně vybrané možnosti nebo menu. Stisknutím tlačítek 1 a 3 lze procházet zobrazené informace. Opětovným stisknutím tlačítka L (U) se lze vrátit do menu.

Tlačítko L (U)

Navigace v menu

K navigaci v menu použijte níže uvedené kroky.

 1. Zobrazte menu.

  Stisknutím tlačítka G zobrazte menu.

  Tlačítko G

 2. Vyberte symbol aktuálního menu.

  Stisknutím tlačítka 4 vyberte symbol aktuálního menu.

 3. Vyberte menu.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadované menu.

 4. Umístěte kurzor do vybraného menu.

  Stisknutím tlačítka 2 umístěte kurzor do vybraného menu.

 5. Vyberte položku menu.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte položku menu.

 6. Zobrazte volitelné možnosti.

  Stisknutím tlačítka 2 zobrazte možnosti pro vybranou položku menu.

 7. Vyberte možnost.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovanou možnost.

 8. Potvrďte výběr.

  Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr zvolené možnosti. Chcete-li se vrátit zpět bez provedení výběru, stiskněte tlačítko G.

Věnujte pozornost následujícím bodům:

 • Položky menu zobrazené šedě nejsou momentálně k dispozici.
 • Ačkoliv má stisknutí tlačítka 2 obecně stejný účinek jako stisknutí tlačítka J, jsou situace, ve kterých lze provést výběr pouze stisknutím tlačítka J.
 • Pro opuštění menu a návrat do režimu fotografování namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Použití dotykové obrazovky

V menu se lze pohybovat rovněž pomocí následujících operací dotykové obrazovky.


Posunutí

Posunutím prstu po monitoru se posune zobrazení.


Výběr menu

Klepnutím na symbol menu se vybere menu.


Výběr možností/úprava nastavení

Klepnutím na položky menu se zobrazí možnosti a klepnutím na symboly nebo posuvníky se změní nastavení. Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na položku 6.