Pořízené videosekvence lze oříznout a vytvořit oříznuté kopie, nebo lze ukládat vybrané snímky videosekvencí ve formě statických snímků JPEG.

Oříznutí videosekvencí

Chcete-li vytvořit oříznuté kopie videosekvencí:

 1. Zobrazte videosekvenci na celé obrazovce (0 Zobrazení snímků).

 2. Pozastavte videosekvenci na novém počátečním snímku.

  Přehrajte videosekvenci způsobem popsaným v kapitole „Zobrazení videosekvencí“ (0 Zobrazení videosekvencí), stisknutím tlačítka J spouštějte a obnovujte přehrávání, stisknutím tlačítka 3 pozastavujte přehrávání a stisknutím tlačítek 4 a 2 nebo otáčením hlavního či pomocného příkazového voliče vyhledejte požadovaný snímek. Přibližnou polohu ve videosekvenci lze určit pomocí indikace průběhu videosekvence. Pozastavte videosekvenci na novém počátečním snímku.

  Indikace průběhu videosekvence

 3. Vyberte položku Vybrat počát./koncový bod.

  Stiskněte tlačítko i, vyberte možnost Vybrat počát./koncový bod a stiskněte tlačítko J.

 4. Vyberte možnost Počát. bod.

  Pro vytvoření kopie začínající aktuálním snímkem vyberte možnost Počát. bod a stiskněte tlačítko J. Snímky před aktuálním snímkem se při ukládání kopie v kroku 9 odstraní.

    Počáteční bod

 5. Potvrďte nový počáteční bod.

  Není-li požadovaný snímek aktuálně zobrazený, procházejte videosekvenci vpřed a zpět pomocí tlačítek 4 a 2 (chcete-li přeskočit o 10 s vpřed nebo zpět, otočte hlavním příkazovým voličem o jednu polohu; chcete-li přeskočit k indexu nebo prvnímu či poslednímu snímku – pokud videosekvence neobsahuje indexy – otáčejte pomocným příkazovým voličem).

 6. Vyberte koncový bod.

  Stisknutím tlačítka L (U) přepněte z nástroje pro výběr počátečního bodu (w) na nástroj pro výběr koncového bodu (x) a způsobem popsaným v kroku 5 vyberte koncový snímek. Snímky po vybraném snímku se při ukládání kopie v kroku 9 odstraní.

  Tlačítko L (U)

  Koncový bod  

 7. Vytvořte kopii.

  Jakmile se zobrazí požadovaný koncový snímek, stiskněte tlačítko 1.

 8. Zobrazte videosekvenci.

  Chcete-li zobrazit náhled kopie, vyberte možnost Náhled a stiskněte tlačítko J (pro zrušení náhledu a návrat do menu možností uložení stiskněte tlačítko 1). Pro zrušení aktuální kopie a výběr nového počátečního nebo koncového bodu způsobem popsaným výše vyberte možnost Zrušit a stiskněte tlačítko J; pro uložení kopie pokračujte krokem 9.

 9. Uložte kopii.

  Chcete-li uložit kopii jako nový soubor, vyberte možnost Uložit jako nový soubor a stiskněte tlačítko J. Chcete-li nahradit soubor původní videosekvence upravenou kopií, vyberte možnost Přepsat existující soubor a stiskněte tlačítko J.

Oříznutí videosekvencí

Videosekvence musí mít délku minimálně dvě sekundy. Není-li na paměťové kartě dostatek místa, kopie se neuloží.

Kopie obsahují stejné informace o datu a čase vytvoření jako originální videosekvence.

Odstranění úvodní nebo koncové stopáže

Chcete-li z videosekvence odstranit pouze počáteční stopáž, pokračujte krokem 7 bez stisknutí tlačítka L (U) v kroku 6. Chcete-li z videosekvence odstranit pouze koncovou stopáž, vyberte v kroku 4 možnost Konc. bod, vyberte koncový snímek a pokračujte ke kroku 7 bez stisknutí tlačítka L (U) v kroku 6.

Menu retušování

Videosekvence lze upravovat rovněž pomocí položky Úprava videosekvencí v menu retušování (0 Úprava videosekvencí).

Ukládání vybraných snímků

Chcete-li uložit kopii vybraného snímku jako statický snímek JPEG:

 1. Pozastavte videosekvenci na požadovaném snímku.

  Přehrajte videosekvenci způsobem popsaným v kapitole „Zobrazení videosekvencí“ (0 Zobrazení videosekvencí), stisknutím tlačítka J spouštějte a obnovujte přehrávání, stisknutím tlačítka 3 videosekvenci pozastavujte. Pozastavte videosekvenci na snímku, který chcete zkopírovat.

 2. Vyberte možnost Uložit vybraný snímek.

  Stiskněte tlačítko i, vyberte možnost Uložit vybraný snímek a stisknutím tlačítka J vytvořte kopii JPEG z aktuálního snímku (0 Kvalita obrazu).

Uložit vybraný snímek

Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí pomocí položky Uložit vybraný snímek nelze retušovat. Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí postrádají některé kategorie informací o snímku (0 Informace o snímku).