Chcete-li přistupovat k níže uvedeným položkám, stiskněte tlačítko i během fotografování s využitím hledáčku či během fotografování v živém náhledu. Použijte dotykovou obrazovku nebo se pohybujte v menu s využitím multifunkčního voliče a tlačítka J, přičemž multifunkčním voličem vybírejte položky a stisknutím tlačítka J zobrazujte možnosti. Pro návrat do režimu fotografování namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Tlačítko i

Fotografování s využitím hledáčku

Fotografování v živém náhledu