Pomocí níže uvedených kroků se vybere barevná teplota v případě, že je použito vyvážení bílé barvy K (Výběr barevné teploty).

Výběr barevné teploty

Mějte na paměti, že očekávaných výsledků nebude dosaženo při použití zábleskového nebo zářivkového světla. Pro tyto světelné zdroje vyberte možnost N (Blesk) nebo I (Zářivkové světlo). U ostatních světelných zdrojů zhotovte zkušební snímek, abyste zjistili, zda je vybraná hodnota odpovídající.

Menu vyvážení bílé barvy

Barevnou teplotu lze vybrat pomocí možností menu Vyvážení bílé barvy v menu fotografování. Níže popsaným postupem lze zadávat hodnoty pro barevné osy žlutá–modrá a zelená–purpurová (0 Menu vyvážení bílé barvy).

 1. Vyberte možnost Výběr barevné teploty.

  Vyberte položku Vyvážení bílé barvy v menu fotografování, potom vyberte možnost Výběr barevné teploty a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte hodnotu pro osu žlutá–modrá a zelená–purpurová.

  Stisknutím tlačítek 4 a 2 vybírejte číslice na ose žlutá (A)–modrá (B) nebo na ose zelená (G)–purpurová (M) a upravujte nastavení stisknutím tlačítek 1 a 3.

  Hodnota pro osu žlutá (A)–modrá (B)

  Hodnota pro osu zelená (G)–purpurová (M)

 3. Stiskněte tlačítko J.

  Stisknutím tlačítka J uložte změny a vraťte se do menu fotografování nebo do menu videosekvencí. Je-li pro osu zelená (G)–purpurová (M) vybrána jiná hodnota než 0, zobrazí se vedle symbolu K hvězdička („E“).

Tlačítko L (U)

Je-li vybrána možnost K (Výběr barevné teploty), lze použít pro výběr barevné teploty tlačítko L (U), pouze však pro osu žlutá (A)–modrá (B). Stiskněte tlačítko L (U) a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota (nastavení se provádí v miredech; 0 „Mired“). Chcete-li zadat barevnou teplotu přímo, stiskněte tlačítko L (U), pomocí tlačítek 4 a 2 vyberte číslici a pomocí tlačítek 1 a 3 změňte nastavení.

Tlačítko L (U)

Pomocný příkazový volič

Kontrolní panel

Živý náhled

V režimu živého náhledu se zobrazuje vybraná hodnota na monitoru.