Fotoaparát nabízí množství motivových programů. Výběrem motivového programu dojde k automatické optimalizaci nastavení fotoaparátu pro vybraný motiv, což zjednodušuje tvůrčí fotografování na pouhý výběr motivového programu, vytvoření kompozice snímku a pořízení snímku postupem popsaným v kapitole „Fotografování metodou zaměř a stiskni (režimy i a j)“ (0 Fotografování metodou „zaměř a stiskni“ (režimy i a j)).