Často používaná nastavení lze přiřadit polohám U1 a U2 voliče expozičních režimů.