Fotoaparát lze kromě vestavěného blesku použít v kombinaci s volitelnými externími blesky.

V této kapitole jsou operace zahrnující vestavěný blesk nebo blesk nasazený do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu označeny symbolem C, zatímco operace zahrnující vzdálené blesky Remote jsou označeny symbolem f. Další informace týkající se operací f viz návod dodávaný s bleskem.