Suderinkite toliau nurodytus ISO jautrumo nustatymus.

  • Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas): parinkite viršutinės ribos reikšmę nuo ISO 200 iki Hi 5, kuri bus taikoma veikiant automatinio ISO jautrumo valdymo funkcijai. Automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija naudojama įjungus režimą P, S arba A, taip pat – įjungus režimą M, jei nustatoma parametro Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)) parinktis On (įjungta).
  • Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)): nustatykite parinktį On (įjungta), kad įjungus režimą M ISO jautrumas būtų valdomas automatiškai, arba – Off (išjungta), kad būtų naudojama reikšmė, nustatyta parametro ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas (režimas M)) parinktimi.
  • ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas (režimas M)): nurodydami vertę nuo ISO 100 iki Hi 5 parinkite ISO jautrumą, kuris bus naudojamas įjungus režimą M. Automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija naudojama įjungus kitus režimus.

Automatinis ISO jautrumo valdymas

Parinkus didelį ISO jautrumą, fotoaparatui gali būti sunku fokusuoti ir gali padaugėti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar linijų). To galima išvengti parenkant mažesnę parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) reikšmę.