Įjunkite arba išjunkite integruotą ar išorinį mikrofoną (0 Kiti priedai) arba suderinkite mikrofono jautrumą. Nustatykite parinktį Auto sensitivity (automatinis jautrumas), kad jautrumas būtų derinamas automatiškai, arba Microphone off (mikrofonas išjungtas), kad išjungtumėte garso įrašymo funkciją. Jei pageidaujate rinktis mikrofono jautrumą rankiniu būdu, nustatykite parinktį Manual sensitivity (rankinis jautrumas) ir parinkite jautrumą.

2 piktograma

Jei filmas buvo įrašytas be garso, viso kadro rodinyje ir filmo atkūrimo metu rodoma piktograma 2.