Sumažinkite mirgėjimą ir juostų atsiradimą, kai naudojate tiesioginės peržiūros funkciją arba filmuojate šviečiant fluorescencinėms ar gyvsidabrio garų lempoms. Parinkite Auto (automatinis), kad fotoaparatas automatiškai parinktų tinkamą dažnį, arba rankiniu būdu nustatykite dažnį, kad jis atitiktų vietinio kintamosios įtampos elektros tinklo dažnį.

Mirgėjimo mažinimo funkcija, pateikiama filmavimo meniu

Jei parinktis Auto (automatinis) neleidžia pasiekti pageidaujamų rezultatų ir nežinote, koks vietinio elektros tinklo dažnis, išbandykite abi parinktis (50 ir 60 Hz) ir palikite tą, kurios rezultatai geresni. Naudojant mirgėjimo mažinimo funkciją gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų, jei objektas itin šviesus; tokiu atveju reikia išmėginti mažesnę diafragmą (didesnį f skaičių). Kad vaizdas nemirgėtų, įjunkite režimą M ir parinkite užrakto greitį pagal vietinio maitinimo tinklo dažnį: 1/125 sek., 1/60 sek. arba 1/30 sek., jei dažnis yra 60 Hz, ir 1/100 sek., 1/50 sek. arba 1/25 sek., jei – 50 Hz.