Nustatykite parinktį On (įjungta), kad sumažintumėte cilindro pavidalo iškraipymą, kai fotografuojama su plačiakampiais objektyvais, arba norėdami sumažinti išgaubtą iškraipymą, kai fotografuojama su ilgo nuotolio objektyvais (atkreipkite dėmesį, kad vaizdo ieškiklyje matomo ploto kraštai galutinėje nuotraukoje gali būti apkarpyti, o laikas, reikalingas nuotraukos apdorojimui prieš jos įrašymą, gali padidėti). Ši parinktis netaikoma filmams ir pasiekiama tik naudojant G, E ir D tipo objektyvus (išskyrus PC, 180 laipsnių matymo kampo objektyvus ir tam tikrus kitus objektyvus); neįmanoma garantuoti gerų rezultatų, jei naudojami kiti objektyvai.

Retušavimas. Iškraipymo valdymas

Informacijos, kaip daryti esamų nuotraukų kopijas su mažesniu cilindro pavidalo ir išgaubtu iškraipymu, pateikiama skirsnyje „Distortion control (iškraipymo valdymas)“ (0 Distortion control (iškraipymo valdymas)).