Birajte M Detekcija lica da biste omogućili detekciju lica kada fotografišete portrete sa matrix merenjem u toku fotografisanja tražilom.