Ova opcija kontroliše da li je E dugme potrebno za podešavanje korekcije ekspozicije. Ako je Uklj. (Automatsko resetovanje) ili Uključeno izabrano, 0 pri centru prikaza ekspozicije će blještati čak i kada se korekcija ekspozicije podesi na ±0.

Zamena glavnog i pomoćnog

Točkić koji se koristi za podešavanje korekcije ekspozicije kada je Uklj. (Automatsko resetovanje) ili Uključeno izabrano za Prilagođeno podešavanje b3 (Laka korekcija ekspozicije) zavisi od opcije izabrane za Prilagođeno podešavanje f3 (Prilagodi komandne točkiće) > Zamena glavnog i pomoćnog (0 f3: Prilagodi komandne točkiće).

  Prilagodi komandne točkiće > Zamena glavnog i pomoćnog
Isključeno Uključi
Režim P Pomoćni komandni točkić Pomoćni komandni točkić
S Pomoćni komandni točkić Glavni komandni točkić
A Glavni komandni točkić Pomoćni komandni točkić
M nije dostupno