Birajte kako se fotoaparat prilagođava nivou blica kada se korekcija ekspozicije koristi.