Tato položka určuje, jestli lze použít tlačítko spouště pro zaostření (Spoušť/tlačítko AF-ON), resp. jestli lze zaostřit pouze pomocí tlačítka AF-ON či jiných ovládacích prvků s přiřazenou funkcí aktivace zaostřování (Tlačítko AF-ON). Výběrem možnosti Tlačítko AF-ON a stisknutím tlačítka 2 se zobrazí možnost Spuštění při nezaostřeném obj.; chcete-li umožnit expozici snímků bez předchozího zaostření, vyberte možnost Povolit, chcete-li znemožnit spuštění závěrky před zaostřením fotoaparátu pomocí ovládacího prvku pro aktivaci zaostřování, vyberte možnost Zakázat. Chcete-li exponovat při výběru možnosti Zakázat, zaostřete pomocí ovládacího prvku pro aktivaci zaostřování a stiskněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku. Mějte na paměti, že možnost Zakázat je v platnosti pouze při výběru možnosti Zaostření v uživatelské funkci a1 (Volba priority v režimu AF-C) nebo a2 (Volba priority v režimu AF-S) a použití jiného režimu činnosti zaostřovacích polí než Automatická volba zaostřovacích polí.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence