Tato položka slouží k nastavení pro volitelná bezdrátová dálková ovládání WR-R10 a volitelné rádiově ovládané blesky s podporou pokrokového bezdrátového osvětlení.

LED světlo

Tato položka povoluje nebo zakazuje stavové diody LED na bezdrátovém dálkovém ovládání WR-R10 upevněném na fotoaparátu. Další informace viz dokumentace dodávaná s bezdrátovým dálkovým ovládáním.

Tato položka slouží k výběru režimu propojení s bezdrátovými dálkovými ovládáními WR-R10, která jsou upevněna na jiných fotoaparátech, nebo s rádiově ovládanými blesky s podporou pokrokového bezdrátového osvětlení. Ujistěte se, že je na všech ostatních zařízeních nastavený stejný režim.

Bez ohledu na možnost vybranou v položce Režim propojení budou signály ze spárovaných bezdrátových dálkových ovládání vždy přijaty dálkovým ovládáním WR-R10. Uživatelé dálkového ovládání WR-1 budou muset zvolit jako režim propojení WR-1 párování.

Bezdrátové dálkové ovládání WR-R10

Dálkové ovládání WR-R10 se připojuje k fotoaparátu pomocí adaptéru WR-A10. Ujistěte se, že je firmware dálkového ovládání WR-R10 aktualizován na nejnovější verzi. Informace o aktualizaci firmwaru viz webové stránky společnosti Nikon pro vaši oblast.